Phấn đấu đến năm 2025, Hà Nội cơ bản trở thành thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa (14:22 25/08/2020)


HNP - Ngày 17/8, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương - Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2812-TB/BCSĐ-TU, kết luận Hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương.

Để thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại thành phố, trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội và Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương giao các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương và UBND thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai có hiệu quả một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển công nghiệp, thương mại của thành phố.

Mục tiêu về công nghiệp: Phấn đấu đến năm 2025, Hà Nội cơ bản trở thành thành phố công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố công nghiệp hiện đại; phát triển các ngành sản xuất công nghiệp có chọn lọc, đột phá vào những ngành, sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, có hàm lượng chất xám cao, làm cơ sở phát triển kinh tế tri thức; là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại của khu vực và quốc tế, là trung tâm công nghệ thông tin của cả nước; tăng hàm lượng khoa học, công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa của sản phẩm công nghiệp; phát triển mạnh các ngành, các sản phẩm công nghiệp vượt trội có lợi thế cạnh tranh, tác dụng dẫn đường thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức; tham gia có hiệu quả vào các chuỗi giá trị gia tăng và mạng phân phối toàn cầu.

Về Thương mại: Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Hà Nội thành trung tâm thương mại lớn về giao thương và kinh tế của cả nước, khu vực Đông Nam Á. Thiết lập, củng cố và phát triển các kênh phân phối hàng hóa theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững. Khai thác các lợi thế từ các hiệp định thương mại, lợi thế địa kinh tế của thành phố thông qua phát triển và vận hành trung tâm lưu chuyển hàng hóa, trung tâm logistics cung ứng các dịch vụ hỗ trợ cho thương mại; tạo đột phá trong phát triển thương mại - dịch vụ trên cơ sở mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và đời sống nhân dân.

Khuyến khích các tổ chức kinh doanh dịch vụ hiện đại như trung tâm thương mại, siêu thị, outlet, chuỗi cửa hàng tiện lợi, bán hàng qua mạng, máy bán hàng tự động, trung tâm tài chính thương mại quốc tế, trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia và quốc tế, trung tâm dịch vụ tài chính ngân hàng.

Phát triển các loại hình phân phối hiện đại và triển khai áp dụng thương mại điện tử, từng bước thiết lập mạng lưới thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; hoàn thiện đồng bộ quy định pháp luật, chính sách về phát triển thương mại - dịch vụ; nâng cao vai trò, hiệu lực của cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội các doanh nghiệp thương mại; đảm bảo sự quản lý thống nhất giữa các ngành và phù hợp Quy hoạch phát triển thương mại, Quy hoạch mạng lưới bán buôn bán lẻ và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; phát huy mọi nguồn lực phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ, hoàn thiện kết cấu hạ tầng thương mại theo hướng đồng bộ, văn minh, tương xứng với vị thế là trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế quốc gia.

Coi trọng phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường; thiết lập, củng cố và phát triển các kênh phân phối hàng hóa dịch vụ, cũng như phân bố hợp lý mạng lưới các loại hình thương mại - dịch vụ văn minh, hiện đại trên địa bàn thành phố…

Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương và Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội ký biên bản ghi nhớ để triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển ngành Công Thương năm 2020 và các năm tiếp theo. Bộ Công Thương và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giao một đồng chí Thứ trưởng Bộ Công Thương và một đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phụ trách lĩnh vực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại thông báo kết luận này; giao Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương Hà Nội là đầu mối phối hợp chặt chẽ giải quyết các vướng mắc phát sinh; tổng hợp, định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương kết quả thực hiện.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật