Huyện Thường Tín phát huy thế mạnh, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (13:19 28/07/2020)


HNP - Ngày 22/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2770-TB/TU, kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc với Huyện ủy Thường Tín.

Theo đó, song song với phòng, chống ngăn chặn dịch Covid-19, về nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện Thường Tín cần đi sâu phân tích kỹ, chỉ rõ những nguyên nhân để xây dựng các kịch bản tăng trưởng, đặt mục tiêu phấn đấu cao nhất. Trước hết, trên cơ sở sức mạnh mềm về văn hóa, địa lý, huyện cần phát huy thế mạnh, tập trung mời gọi đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, hỗ trợ phát triển các cụm công nghiệp và cụm công nghiệp làng nghề, vừa thu hút doanh nghiệp lớn, vừa khuyến khích các hộ sản xuất, các doanh nghiệp di dời vào cụm công nghiệp làng nghề; phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản phẩm OCOP. Đồng thời, huyện cần phải có chương trình phát triển đô thị và kinh tế đô thị; nghiên cứu kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai của huyện. Tăng thu ngân sách qua hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề gắn với bảo vệ môi trường; phát triển thương mại - dịch vụ trở thành ngành kinh tế chính trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao; coi phát triển nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng, khó khăn; có giải pháp khắc phục tình trạng người dân bỏ ruộng hoang.

Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng hiện đại, văn minh. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo thuận lợi cho các hộ sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố hỗ trợ để phấn đấu đến năm 2025, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần; giữ gìn các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương; tăng cường đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết tốt những phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. Thực hiện nghiêm túc và triệt để việc giải quyết các vụ án, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chỉ thị 15 của Thành ủy; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn và toàn huyện Thường Tín.

Đến nay, việc tổ chức đại hội cấp cơ sở của huyện Thường Tín đã hoàn thành tốt đẹp. Đây là tiền đề quan trọng để huyện tổ chức thành công Đại hội XXIV Đảng bộ huyện. Thường trực Thành ủy lưu ý: Huyện cần tập trung cao độ chỉ đạo, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc đại hội Đảng các cấp bảo đảm mục đích, yêu cầu, tiến độ và chất lượng; bảo đảm Đại hội Đảng bộ huyện là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới; chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tâm, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đặc biệt cảnh giác với những thông tin xấu, đơn thư về nhân sự trước đại hội; sáng suốt và công tâm trong công tác nhân sự.

Tiếp tục rà soát lần cuối, nâng cao chất lượng văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị phải khách quan, trung thực, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; chỉ rõ những tiềm năng, lợi thế, đồng thời quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố, tình hình thực tế của huyện để đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng.

Để phát huy truyền thống “Đất danh hương”, huyện anh hùng, huyện cần xác định khâu đột phá trong 5 năm tới, phối hợp các sở, ngành của thành phố nghiên cứu xem xét hoàn thiện quy hoạch phát triển cho huyện Thường Tín cùng với quy hoạch vùng huyện, triển huyện mở rộng Quốc lộ 1A cũ; nghiên cứu phát triển các đường gồm tận dụng đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để tạo quỹ đất trục phát triển của thành phố và quốc gia. Xác định trục phát triển phía Nam thành phổ là trục Ngọc Hồi - Phú Xuyên; hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; bất động sản, công nghiệp. Quy hoạch phát triển đô thị Phú Xuyên - Thường Tín phải định hướng là đô thị cửa ngõ phía Nam; trọng tâm là dành quỹ đất cho các trường học, bệnh viện... Tạo đột phá trong hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất để nâng cao hiệu quả sử dụng đất; quan tâm triển khai phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, phát triển doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng đến hoàn thành toàn diện những mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, phức tạp, đảm bảo an ninh, an sinh xã hội ở cơ sở. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội; Tăng cường quản lý nhà nước các lĩnh vực trên địa bàn để tăng cường kỷ cương, kỷ luật, không để các phần tử cơ hội lợi dụng dịp đại hội Đảng có những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hành lang an toàn đê điều... Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t