Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính, cải cách tư pháp 6 tháng cuối năm 2020 (19:57 20/07/2020)


HNP - Ngày 17/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2740-TB/TU, kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành ủy tại hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp  6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cơ quan nội chính, các quận, huyện thị ủy, các đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng của thành phố thực hiện nghiêm việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý hành chính, trật tự xã hội; đặc biệt đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo hồ sơ thẩm tra theo đúng quy định của Đảng và pháp luật. Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết triệt để, không để phát sinh điểm nóng phức tạp trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, trật tự xây dựng, văn minh đô thị; làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đất đai, không để xảy ra các vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép đất công. Làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, phòng, chống cháy nổ. Xử lý tốt mọi tình huống phát sinh xảy ra ngay tại địa bàn, cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và thành phố về đảm bảo an ninh trật tự, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ của thành phố; triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch của Thành ủy về “Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh, phản bác các thông tin bịa đặt, xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn thành phố trước, trong, sau đại hội đảng bộ các cấp”; đề án của Thành ủy về “Phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết hoạt động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới”; chỉ thị của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc”…

Cùng với đó, chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ở địa phương, cơ sở. Kiên trì và đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp của Chương trình số 07-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”. Tích cực tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố nhận diện và xác định nguy cơ tiềm ẩn tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh việc phát hiện hành vi vi phạm, phát hiện qua tự kiểm tra giám sát nội bộ; kiên quyết xử lý hành vi vi phạm được phát hiện; ngăn chặn có hiệu quả tệ "tham nhũng vặt”, tệ “phiền hà sách nhiễu” trong một bộ phận cán bộ, công chức thực thi công vụ. Thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng quy định của Trung ương và thành phố.

Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân, đặc biệt là việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo không để dân sinh bức xúc, kéo dài. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố. Quan tâm, thực hiện tốt các kết luận sau thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, phản ánh của cử tri, những vấn đề dân sinh bức xúc trên tinh thần giải quyết dứt điểm, triệt để trước Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.

Về công tác cải cách tư pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tích cực tham gia góp ý, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; nâng tỷ lệ xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, tỷ lệ khám phá chung, khám phá trọng án đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ; đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động luật sư, bổ trợ tư pháp...

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đồ án Quy hoạch “Mạng lưới trụ sở làm việc của các cơ quan Tư pháp thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn 2050”; trong đó, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng đầu tư xây dựng trụ sở của các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án thành phố…

Triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, đồng thời thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội…


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật