Nhiều chuyển biến trong phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới (10:18 16/07/2020)


HNP - Ngày 13/7, Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 698-BC/TU về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW, ngày 30/11/2005, của Ban Bí thư “về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong 15 năm qua, các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đã được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình, nhiều cách làm có hiệu quả. Việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện được thực hiện, chương trình can thiệp giảm tác hại được nhân rộng; chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con được triển khai mạnh mẽ, đem lại hạnh phúc cho nhiều cháu nhỏ và gia đình.

Tổ chức bộ máy phòng, chống HIV/AIDS đã được thành lập, từng bước củng cố, hoàn thiện và hoạt động ngày càng có hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở. Sự tham gia của nhiều bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng và các tổ chức quốc tế đã làm cho công tác phòng, chống HIV/AIDS trở thành một hoạt động liên ngành phong phú, đa dạng; từng bước khống chế tốc độ lây nhiễm HIV, giảm số nhiễm mới hằng năm và giảm số tử vong do HIV/AIDS, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ nhân dân.

Có được những kết quả trên là do: Nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về nguy cơ, tác hại của hiểm họa ma túy, mại dâm, HIV/AIDS đã được nâng lên; phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm ma túy đã được đẩy mạnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đều quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, phân công cán bộ phụ trách và đầu tư kinh phí cho công tác này. Đưa kết quả của công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm luôn là một chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, là một trong những tiêu chuẩn bình xét gia đình, làng, xã, cụm dân cư văn hóa và xem xét phân loại đảng viên, chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Nhiều mô hình làm tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm đã được xây dựng, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả ở các địa phương, đơn vị.

Công tác chỉ đạo đã có trọng tâm, trọng điểm, phân công trách nhiệm cho các ngành, đoàn thể được cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng ngành. Hằng năm, Ban Chỉ đạo các cấp đều tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện để đánh giá tình hình, phát hiện tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo thực hiện ở cơ sở.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW thời gian tới, Thành ủy đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng, giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nâng cao hiểu biết của người dân về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS; khống chế lây nhiễm HIV/AIDS từ nhóm nguy cơ cao ra cộng đồng và triển khai đồng bộ các biện pháp can thiệp giảm thiểu tác hại. Bảo đảm người nhiễm HIV/AIDS được quản lý, chăm sóc và điều trị thích hợp…


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật