Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (21:27 13/07/2020)


HNP - Ngày 10/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 116-HD/TU, về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020).

Theo đó, nội dung tuyên truyền quá trình trưởng thành, phát triển và truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng trong 90 năm qua và 71 năm ngành Tuyên giáo Thủ đô gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc và Thủ đô; nêu bật những thành tựu và bài học kinh nghiệm qua 90 năm xây dựng và phát triển của ngành; khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của ngành Tuyên giáo trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô, đất nước và hội nhập quốc tế.

Phản ánh sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và các thế hệ cán bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo Thủ đô, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến, đóng góp của các cấp, các ngành, các thế hệ cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ đối với công tác tuyên giáo của Đảng bộ.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tuyên giáo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, đoàn thể trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo hiện nay.

Song song thực hiện nội dung trên, kịp thời phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng diễn ra ở các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật