Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (14:02 09/07/2020)


HNP - Ngày 8/7, Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 695-BC/TU về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Sáu tháng đầu năm 2020, toàn Đảng bộ thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, nổi bật. Trong đó, lãnh đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Thành ủy, HĐND, UBND và cả hệ thống chính trị thành phố đã đoàn kết, thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan và kiểm soát hoàn toàn đại dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, đã huy động sự vào cuộc tích cực của các y bác sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò từ cơ sở của các thôn, tổ dân phố. Công tác phòng, chống dịch bước đầu đã đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch chung của cả nước, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Cùng với đó, Thành ủy, HĐND, UBND và cả hệ thống chính trị thành phố đã chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2020 cao hơn mức bình quân chung của cả nước và nhiều địa phương khác. Đồng thời, thực hiện tốt các hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước. An sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, nhất là các đối tượng yếu thế chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thành ủy, HĐND, UBND và cả hệ thống chính trị thành phố đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các hoạt động sâu sắc, ấn tượng, có sức lan tỏa bằng cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; triển khai các công trình, phần việc cụ thể, tăng cường vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp từ thôn, tổ dân phố... thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp được tập trung chỉ đạo bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy. Nhìn chung cấp ủy các địa phương, đơn vị đã tổ chức đại hội theo đúng quy định Điều lệ Đảng; không khí đại hội diễn ra trang trọng, trang trí đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy; văn kiện và các tài liệu trong đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng; phần điều hành của đoàn chủ tịch rõ ràng, mạch lạc, bám sát kịch bản; không có các tình huống lớn phát sinh.

Công tác bầu cử nhân sự cấp ủy; nhân sự đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên trước và trong đại hội được thực hiện bài bản, đúng quy chế bầu cử; cơ bản đúng phương án nhân sự đại hội của cấp ủy cấp triệu tập đại hội chuẩn bị được cấp ủy cấp trên phê duyệt. Công tác xây dựng Văn kiện, công tác nhân sự, công tác tổ chức phục vụ Đại hội XVII Đảng bộ thành phố được chuẩn bị một cách chủ động, bài bản, khoa học.

Các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

Công tác lãnh đạo của cấp ủy về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được quan tâm sâu sát; nhất là tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vượt qua khó khăn, thách thức, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.

6 tháng cuối năm 2020, Thành ủy, HĐND, UBND và cả hệ thống chính trị thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung cho chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật