Nâng cao kiến thức lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân (14:13 01/07/2020)


HNP - Ngày 30/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 115-HD/BTGTU về bồi dưỡng, tập huấn chính trị Hè năm 2020 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên.

Theo đó, đối với giảng viên lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục đào tạo đại học, các trường sư phạm và giáo viên môn giáo dục chính trị khối các trường giáo dục nghề nghiệp, nội dung bồi dưỡng, tập huấn: Những nội dung cơ bản và cốt lõi trong Dự thảo Văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; tình hình thế giới, trong nước và Thủ đô nổi bật trong sáu 6 tháng đầu năm 2020; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ từ thực tiễn giảng dạy các môn lý luận chính trị triển khai thực hiện Kết luận 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đối với giáo viên các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, nội dung bồi dưỡng, tập huấn: Những nội dung cơ bản và cốt lõi trong Dự thảo Văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; tình hình thế giới, trong nước và Thủ đô nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2020; tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa nổi bật của địa phương trong sáu tháng đầu năm 2020; những vấn đề lịch sử đảng bộ và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương…

Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn; các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn giảng dạy, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ sở đào tạo, giảng dạy chuẩn bị; các tài liệu khác do cấp ủy địa phương cung cấp như nghị quyết đảng bộ địa phương, chương trình hành động...
Để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu việc học tập, bồi dưỡng chính trị Hè cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô phải được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả; nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phù hợp với các đối tượng, phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t