Thống nhất nhiều nội dung trong quản lý môi trường, đất đai (14:12 27/06/2020)


HNP - Ngày 24/6, Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2686-TB/BCSĐ-TU, kết luận Hội nghị đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan.

Theo đó, về các nguyên tắc, giải pháp và nội dung triển khai nhiệm vụ cụ thể trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội - Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất nguyên tắc xử lý công việc, chỉ đạo giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh từ thực tiễn của thành phố phải rõ từng nội dung công việc cụ thể gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, rõ đầu mối, rõ thời gian, tình hình triển khai, chế độ báo cáo. Đối với những vấn đề chưa được quy định cụ thể hoặc có sự giao thoa, chồng chéo giữa các VBQPPL và những vấn đề liên ngành, liên tỉnh, liên vùng, liên quốc gia, Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, giải quyết hiệu quả các vấn đề nêu trên.

Để thực hiện mục tiêu trở thành thành phố “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, ngoài các giải pháp đã được nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, thành phố cần khai thác tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, nhất là về đất đai thông qua quy hoạch, chuyển đổi hợp lý quỹ đất nông nghiệp sang các mục đích phi nông nghiệp để phát huy nguồn lực đất đai, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút các dự án lớn đồng bộ ở khu đô thị vệ tinh để thúc đẩy dần dần giảm áp lực cho hệ thống hạ tầng khu vực trung tâm, phát triển không gian xanh đô thị; giải quyết có hiệu quả tình trạng dự án chậm triển khai gây lãng phí đất đai; quy hoạch sử dụng quỹ đất bãi bồi lớn trên địa bàn thành phố gắn với chính trị, đảm bảo dòng chảy của sông Hồng.

Sớm thực hiện nghiên cứu khảo sát đánh giá địa chất để quy hoạch phát triển không gian ngầm. Xây dựng chương trình hướng đến Hà Nội xanh thông qua quy hoạch môi trường trong quy hoạch của thành phố, phát triển không gian xanh và các chương trình đầu tư, thu hút đầu tư hạ tầng thu gom, xử lý chất thải, nước thải, xanh hóa các dòng sông, hồ; thiết lập hệ thống mạng lưới quan trắc, giám sát môi trường; di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi các khu dân cư; ban hành các quy chuẩn khí thải các phương tiện cao hơn mức chung của cả nước.

Cùng với thống nhất các nội dung triển khai cụ thể về lĩnh vực quản lý môi trường, đất đai, Thành ủy Hà Nội - Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng xác định rõ các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của thành phố Hà Nội.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực các nội dung tại thông báo kết luận này; phối hợp chặt chẽ giải quyết các vướng mắc phát sinh; tổng hợp, định kỳ hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện…


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t