Đảo đảm điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (12:27 26/06/2020)


HNP - Ngày 22/6, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2682-TB/TU, kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Tiểu ban tại hội nghị giao ban Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Theo đó, về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, từng thành viên Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội và các cơ quan, đơn vị được phân công cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục bám sát nội dung Kế hoạch số 01-KH/TBTCPV ngày 19/8/2019 của Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Từ đó xây dựng kế hoạch chi tiết, sâu sát và tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, tiến độ, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Tiểu ban; bảo đảm điều kiện tốt nhất cho công tác tổ chức đại hội.

Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, công tác thông tin, tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo, đài của thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền về đại hội, đăng tải Dự thảo Báo cáo chính trị và tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu việc thành lập và triển khai trung tâm báo chí phục vụ đại hội. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố trên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội. Chủ động viết bài và đặt bài chuyên sâu về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đăng trên các báo, đài Trung ương và trên các báo, đài Hà Nội.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động xây dựng phương án market, khẩu hiệu trang trí Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, phương án trang trí xung quanh Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô; các khu trung tâm và một số tuyến đường phố chính trên địa bàn thành phố; sớm hoàn thành nội dung tuyên truyền trực quan, hệ thống tranh cổ động...

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện bảo đảm thời gian, tiến độ phục vụ đại hội, báo cáo Tiểu ban trong tháng 7/2020 để trình báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt theo quy định; tham mưu thành lập tổ công tác kiểm tra công tác tuyên truyền, trang trí chào mừng đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn của thành phố.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chịu trách nhiệm xây dựng, hoàn thành phim phóng sự “Từ đại hội đến đại hội” báo cáo Tiểu ban để trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt xong trước ngày 30/8/2020 theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu duy trì công tác theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội xung quanh trong thời gian diễn đại hội đảng bộ các cấp; các cơ quan chức năng có liên quan đã chủ động phối hợp tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn các trang mạng xã hội có nội dung chống phá Đảng và Nhà nước, bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng trước thời gian diễn Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nhất là trong dịp tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng. Thời xuyên theo dõi, nắm tình hình diễn biến dịch Covid-19 để kịp thời tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức phục vụ đại hội.

Giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ động tham mưu xây dựng chương trình chi tiết, nội dung kịch bản điều hành của đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, kịch bản bầu cử tại đại hội; dự kiến số lượng, danh sách đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu tại đại hội (hoàn thành trong tháng 7/2020); xây dựng danh sách đại biểu dự đại hội, dự kiến phân chia tổ đại biểu, phân công rõ tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu.

Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TU ngày 16/10/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh, phản bác các thông tin bịa đặt, xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn thành phố trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp”. Đồng thời, thực hiện rà soát, bổ sung nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong triển khai các nhiệm vụ phục vụ đại hội; triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố...

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành thành phố được phân công phục vụ đại hội tiếp tục chủ động, phối hợp, rà soát, triển khai cụ thể hóa Kế hoạch số 01-KH/TBTCPV ngày 19/8/2019 của Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được phân công về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, công tác lễ tân, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết, công tác tài chính phục vụ đại hội. Chỉ đạo các sở, ngành thành phố liên quan tập trung phối hợp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cải tạo, sửa chữa Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô.

Về việc trên, Liên đoàn Lao động thành phố chủ động phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch cải tạo, sửa chữa; đồng thời, chủ động thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp một số hạng mục của Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô đảm bảo phục vụ tốt kế hoạch tổ chức Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t