Chuẩn tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (21:12 18/06/2020)


HNP - Ngày 11/6, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 200-KH/TU, về tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng đến nay.

Theo kế hoạch, việc tổng kết nhằm đánh giá kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố, gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập đến nay; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Cùng với đó, phân tích, đánh giá, rút ra những vấn đề mang tính lý luận và những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố; đề ra những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Để thực hiện tốt công tác tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các ban đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, các sở, ban, ngành thành phố và quận, huyện, thị ủy; đảng ủy trực thuộc Thành ủy căn cứ vào điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, địa phương mình để quyết định hình thức tổng kết phù hợp và xây dựng báo cáo tổng kết về công tác phòng, chống tham nhũng, các báo cáo phải được cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức thảo luận tập thể để hoàn thiện, đảm bảo chất lượng; tổ chức xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương xét, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng; việc xét, quyết định khen thưởng hoàn thành trước ngày 31/7/2020.

Ban Nội chính Thành ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch tổng kết; đề cương hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, tổ chức trực thuộc thành phố xây dựng báo cáo tổng kết. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, tổ chức trực thuộc thành phố tiến hành tổng kết, xây dựng báo cáo gửi Ban Thường vụ Thành ủy. Tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XII của Đảng đến nay. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ thực tiễn có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng đối với dự thảo báo cáo tổng kết; thời gian hoàn thành trước ngày 10/8/2020.

Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị thảo luận tập thể, lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo tổng kết gửi Ban Chỉ đạo tổng kết hoàn thành trước ngày 31/8/2020; tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng đến nay trên địa bàn thành phố, thời gian dự kiến trong tháng 9/2020.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t