Hoàn thành tổ chức đại hội tổ chức cơ sở Đảng bảo đảm chất lượng, cơ bản xong trước ngày 15/6 (19:43 14/06/2020)


HNP - Ngày 11/6, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2658-TB/TU, kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tại hội nghị đánh giá kết quả tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi nghe báo cáo do Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu, tổng hợp và ý kiến phát biểu của 3 đơn vị và các đại biểu dự hội nghị, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy kết luận nhiệm vụ thời gian tới. Cụ thể, đề nghị các cấp ủy trực thuộc Thành ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục thực hiện quyết liệt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ cả nhiệm kỳ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết đại hội XII của Đảng.

Các cấp ủy Đảng tiếp tục bám sát yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019, của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 8/7/2019, của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, Đại hội XIII của Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kịp thời giải quyết những vụ việc phức tạp, nhất là đối với 9 đảng bộ cấp quận, huyện và 20 đảng bộ cấp cơ sở cần quan tâm. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đại hội cấp cơ sở. Hoàn thành tổ chức đại hội tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo chất lượng, cơ bản, xong trước ngày 15/6/2020. Tổ chức tổng kết công tác chỉ đạo đại hội cơ sở; chỉ đạo cấp uỷ cơ sở xây dựng quy chế làm việc, phân công công tác cho cấp uỷ viên và kịp thời, cụ thể hóa xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết.

Các đơn vị cơ sở, xã, phường, thị trấn đã hoàn thành tổ chức đại hội, chỉ đạo kiện toàn chức danh cán bộ còn thiếu do đồng chí cấp ủy không đủ tuổi tái cử; đặc biệt đối với các phường, thị trấn chủ động kiện toàn cán bộ để chuẩn bị triển khai thực hiện đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị theo kế hoạch.

Đối với 47 đảng bộ cấp trên cơ sở chưa tổ chức đại hội, đề nghị cấp ủy chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ các nội dung công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp mình, phấn đấu tổ chức đại hội xong trước ngày 15/8. Hoàn thiện báo cáo chính trị đảm bảo chất lượng, quan tâm nội dung phần phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, đặc biệt, phải bám sát chủ trương, định hướng theo dự thảo báo cáo chính trị của thành phố, phấn đấu các chỉ tiêu của các đảng bộ không thấp hơn chỉ tiêu chung của thành phố.

Riêng phần báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, nội dung phần trình bày tại đại hội đề nghị tránh trùng lặp, không nên đi sâu vào báo cáo kết quả, cần tập trung vào những đánh giá, nhận định việc thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, quy chế làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Làm tốt công tác lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, đề nghị các cấp ủy chủ động chuẩn bị theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 26/5/2020 của Thành ủy về thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cấp ủy xây dựng kịch bản điều hành, cụ thể hóa, văn bản hóa toàn bộ nội dung, chương trình đại hội; chuẩn bị chu đáo tài liệu, biểu mẫu, trang trí, khánh tiết, cơ sở vật chất phục vụ đại hội. Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; phát động các phong trào thi đua yêu nước, các nội dung, phần việc cụ thể lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội.

Thường trực, Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đảng bộ mình và đại hội đảng bộ cấp mình đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Đăng ký lịch tổ chức đại hội bằng văn bản. Xây dựng đề án nhân sự, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt để đảm bảo kế hoạch.

Các địa phương, đơn vị làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí không đủ tuổi tái cử.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng thành công đại hội cấp chi bộ, cấp cơ sở, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cấp trên cơ sở, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng. Sau đại hội, chỉ đạo sớm xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống.

Đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các đoàn công tác của Thành ủy tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị; tập trung phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15, Nghị quyết 15 của Thành ủy giải quyết, tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với 9 đảng bộ cấp trên cơ sở: Thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát của Thành ủy, khẩn trương tổ chức kiểm tra theo Quyết định 8791 của Thành ủy, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Thành ủy. Phê duyệt văn kiện đại hội của các đơn vị được phân công. Cho ý kiến bước đầu về phương hướng nhân sự đại hội của các đơn vị được phân công. Phê duyệt chương trình, kịch bản đại hội; sơ duyệt, tổng duyệt. Chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả chỉ đạo đại hội các cấp của đảng bộ được phân công phụ trách cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t