Thống nhất hợp tác trên 6 lĩnh vực phát triển thông tin và truyền thông (22:48 13/06/2020)


HNP - Ban Cán sự Bộ Thông tin và Truyền thông và Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2648/TB-TU, kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông (ngày 5/6/2020).

Trong đó, về một số nội dung cần thúc đẩy triển khai trong thời gian tới: Thành ủy Hà Nội và Ban Cán sự đảng Bộ TT&TT giao Bộ TT&TT và UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện Biên bản ghi nhớ ngày 10/01/2020 giữa Bộ TT&TTvà UBND thành phố Hà Nội về hợp tác phát triển TT&TT.

Đáng chú ý, lĩnh vực bưu chính, thành phố Hà Nội và Bộ TT&TT triển khai mã địa chỉ bưu chính Vpostcode đến từng hộ gia đình, dựa trên nền tảng bản đồ số, gắn với các ứng dụng, phần mềm dùng chung trên địa bàn Thành phố; tuyên truyền, quảng bá để người dân, doanh nghiệp sử dụng đối với các dịch vụ liên quan đến địa chỉ.

Lĩnh vực viễn thông, phổ cập Internet băng rộng như một tiện ích thiết yếu, đưa tỷ lệ người sử dụng Internet trên địa bàn thành phố lên 80%; phát triển dịch vụ băng rộng cố định, di động đến 100% xã, phường, thị trấn và 100% hộ gia đình khu vực nội thành có cáp quang trong năm 2020. Triển khai chương trình phổ cập điện thoại thông minh (smartphone) đến 100% người dân. Có chính sách ưu tiên người sử dụng thiết bị do Việt Nam sản xuất và hỗ trợ, trợ giá cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố...

Thành phố Hà Nội và Bộ TT&TT phối hợp trong việc kiến nghị Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn trong việc lắp đặt, xây dựng các trạm viễn thông, cột ăng ten, thiết bị viễn thông trên đất công, trụ sở công, công trình công, địa điểm công. Phối hợp trong việc kiểm tra, xử lý việc mua bán SIM kích hoạt sẵn trên địa bàn thành phố. Triển khai hạ ngầm hệ thống đường dây, cáp viễn thông tại các tuyến phố trên địa bàn thành phố.

Lĩnh vực ứng dụng CNTT, Bộ TT&TT cử các chuyên gia giỏi hỗ trợ thành phố Hà Nội xây dựng chiến lược chuyển đổi số đưa Hà Nội trở thành trung tâm về an toàn, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn của khu vực ASEAN, xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (phiên bản 2.0); đề án “Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; “Chương trình mục tiêu CNTT thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”; Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của Hà Nội.

Cùng với đó, định hướng các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực CNTT tham gia cung cấp các dịch vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử và thành phố thông minh cho thành phố Hà Nội. Thúc đẩy 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2020; kết nối liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Thành phố với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia như Cổng dữ liệu quốc gia, Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Bộ TT&TT hỗ trợ thành phố Hà Nội đánh giá kết quả triển khai hạ tầng CNTT dùng chung, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và các phần mềm dung chung của thành phố Hà Nội. Phối hợp xây dựng và triển khai Đề án tổng thể về chuyển đổi số và Đề án Phát triển Chính quyền số gắn với đô thị thông minh cho thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở.

Thí điểm triển khai Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh, camera giám sát thông minh, giao thông thông minh, quan trắc môi trường, hoạt động hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa, quản lý đào tạo, dạy và học trực tuyến... Xây dựng cơ chế kết nối tự động thông tin của Ngành TT&TT giữa Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và Cổng thông tin điện tử của thành phố Hà Nội để thúc đẩy, hỗ trợ chia sẻ thông tin, tư liệu giữa Bộ TT&TT thành phố Hà Nội về các hoạt động, các định hướng, chỉ đạo về quản lý nhà nước trong ngành TT&TT...

Bộ TT&TT và thành phố Hà Nội cũng triển khai hỗ trợ các lĩnh vực công nghiệp ICT; lĩnh vực an toàn, an ninh mạng; lĩnh vực báo chí, truyền thông...


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t