Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là trong cải cách hành chính và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (22:38 13/06/2020)


HNP - Ngày 11/6, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2655-TB/TU truyền đạt kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, LĐLĐ thành phố đã bám sát các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam và các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, khắc phục khó khăn về tổ chức, cán bộ và các diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động; qua đó, góp phần ổn định tình hình lao động, quan hệ lao động của Thủ đô và thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp…

Về công tác thời gian tới, trong bối cảnh dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp công đoàn thành phố cần quyết tâm, nỗ lực phát huy vai trò cầu nối, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy lưu ý, các cấp công đoàn thành phố cần tiếp tục bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Thành ủy, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong lĩnh vực công đoàn; đặc biệt quan tâm quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo đối với tổ chức công đoàn.

Cùng với đó, LĐLĐ thành phố phải chủ động, năng động và sáng tạo hơn nữa trong tổ chức hoạt động; đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên và nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Cán bộ công đoàn phải bám sát thực tiễn, hòa quyện với cuộc sống của người lao động, tránh tình trạng hành chính hóa trong hoạt động công đoàn; xây dựng công đoàn vững mạnh.

LĐLĐ thành phố cần phối hợp chặt chẽ hơn với các cấp, các ngành, người sử dụng lao động để duy trì mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ; chú trọng, quan tâm hơn đến hoạt động của khối công đoàn viên chức để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua của đội ngũ CB, CC, VC, nhất là trong CCHC và thực hiện quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố.

Thời gian tới, LĐLĐ thành phố cần tập trung xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, giúp cán bộ công đoàn nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng cần thiết để tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn. Cán bộ công đoàn các cấp cần đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; có khả năng hoạt động độc lập để hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng đề nghị LĐLĐ thành phố phối hợp, đôn đốc các sở, ban, ngành thành phố có liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, sửa chữa Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô để phục vụ công tác tổ chức Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2020-2025, đồng thời, phục vụ các nhiệm vụ chính trị khác của Trung ương và thành phố, tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa nghệ thuật phục vụ nhân dân Thủ đô và thúc đẩy phát triển kinh tế.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t