Tập trung hình thành cho được hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp (22:49 13/06/2020)


HNP - Ngày 10/6, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2649-TB/TU, kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Theo đó, nhằm phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, vai trò của lực lượng trí thức đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô và đất nước, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy trực thuộc, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tính chất đặc thù của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội là một đảng bộ lớn, có nguồn tài nguyên chất xám, tiềm năng tri thức rất lớn. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy và các tổ chức Đảng trực thuộc xác định rõ sứ mệnh của mình là phải làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng Đảng bộ Khối, các trường trực thuộc thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Khối phải lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án để kết nối chặt chẽ giữa các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện với thành phố để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức các trường đại học, cao đẳng tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô để đóng góp, đề xuất, hiến kế phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trên các lĩnh vực như: Giáo dục, y tế, giao thông, quản lý đô thị, nông nghiệp nông thôn, môi trường, khoa học công nghệ, phát triển du lịch... Để làm được điều đó, trước hết cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để từng cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên trong Khối nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình và có những việc làm thiết thực đóng góp đối với sự phát triển Thủ đô.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục bám sát Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhất là phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và các nhóm nhiệm vụ - giải pháp để hoàn thiện văn kiện đại hội ở cấp mình, trong đó nhấn mạnh việc tham gia thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực cho thành phố. Từng trường trong Khối coi trọng và tập trung hình thành cho được hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; phát triển mạnh các doanh nghiệp trong các học viện, các trường; đồng thời, quan tâm, tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh...

Đảng ủy Khối và cấp ủy các trường trong Khối cần chú trọng công tác củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy; đồng thời, khắc phục một số biểu hiện buông lỏng vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng; chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ cơ sở rà soát, sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức của các chi bộ trực thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng, khoa nhà trường. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong công tác luân chuyển, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ. Phát huy dân chủ trong Đảng tăng cường với đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định, Điều lệ Đảng. Quan tâm sâu sát công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng…

Về công tác tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và đảng ủy các trường rà soát lại kết,quả tổ chức đại hội, xem xét đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó kịp thời chấn chỉnh công tác tổ chức đại hội; xây dựng kế hoạch chi tiết chỉ đạo đại hội bảo đảm chất lượng, tiến độ, Ban Thường vụ Đảng ủy giao trách nhiệm cụ thể cho từng ủy viên bám sát cơ sở, tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đối với những vấn đề khó, đơn vị phức tạp, phải thành lập các đoàn công tác để tập trung xử lý; cần thiết kiến nghị thành phố hướng dẫn về chuyên môn và phân công cán bộ hỗ trợ; cần thiết có thể đề nghị kiểm tra các cấp. Công tác nhân sự phải được thực hiện đúng quy định, không nể nang, hữu khuynh; không vì chạy theo tiến độ mà coi nhẹ chất lượng Đại hội. Các tổ chức Đảng còn lại hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở xong trước ngày 30/6/2020.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t