Đẩy mạnh tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI (21:43 11/06/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2531-CV/BTGTU, ban hành ngày 10/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI.

Trên cơ sở đề xuất tại cuộc họp ngày 26/5/2020 của Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại; nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia, nhất là trong giai đoạn "hậu dịch Covid-19", kịp thời động viên các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại đã đồng ý đổi tên "Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019" thành "Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI" và điều chỉnh một số nội dung liên quan.

Cụ thể: Điều chỉnh về điều kiện tham dự giải thưởng, gồm các tác phẩm, sản phẩm được công bố, đăng tải, phát hành trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 15/6/2020 (đối với tác phẩm sách tính đến hết tháng 6/2020); bổ sung 2 hạng mục dự thi gồm video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại. Thời gian tổ chức Lễ trao giải, dự kiến tuần thứ 4, tháng 7/2020.

Để đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả giải thưởng nêu trên, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các cơ quan báo chí Hà Nội; Nhà xuất bản Hà Nội: Đăng tải thông tin về giải thưởng trên các phương tiện truyền thông của đơn vị, địa phương. Tăng cường thông tin, giới thiệu các cơ quan thông tấn, báo chí, phóng viên nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài gửi tác phẩm tham dự giải thưởng. Lựa chọn những tác phẩm, sản phẩm phù hợp với Quy chế giải thưởng tham gia dự thi. Thời gian nhận tác phẩm dự thi, đến hết ngày 25/6/2020 (theo dấu bưu điện). 

Trong công văn này, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị báo cáo công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện và kết quả tham dự giải (số lượng, danh sách tác phẩm, sản phẩm gửi tham dự và đạt giải) về Ban Tuyên giáo Thành ủy, trước ngày 15/8/2020 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại thành phố và Ban Tuyên giáo Trung ương.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t