Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (13:54 10/06/2020)


HNP - Ngày 8/6, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1398-CV/TU về lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.

Công văn nêu rõ, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 18/2/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thảo luận, góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Thông báo kết luận số 2583-TB/TU ngày 12/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy gửi Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, đề nghị tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản vào Dự thảo gửi về Tiểu ban Văn kiện (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) trước ngày 20/6/2020 để tổng hợp, tiếp thu hoàn thiện.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t