Đồng ý về nguyên tắc chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị GS huyện Thanh Trì (09:38 03/06/2020)


HNP - Ngày 26/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2608-TB/TU, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5.000 tại ô quy hoạch GS5-3 các ô đất trường học thuộc Khu đô thị mới Cầu Bươu, xã Thanh Liệt và Tân Triều (huyện Thanh Trì).

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý về nguyên tắc đối với chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5.000 tại ô quy hoạch GS5-3 các ô đất trường học thuộc Khu đô thị mới cầu Bươu, xã Thanh Liệt và Tân Triều (huyện Thanh Trì). Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện chủ trương trên theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; trong đó lưu ý các yêu cầu và nguyên tắc: Tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn HĐND thành phố tại Văn bản số 43-CV/ĐĐ ngày 7/5/2020 và của Huyện ủy Thanh Trì tại Văn bản số 2105-CV/HU ngày 6/5/2020.

Cùng với đó, bảo đảm đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị GS, tỷ lệ 1/5.000 tại ô quy hoạch GS5-3 các ô đất trường học thuộc Khu đô thị mới cầu Bươu, xã Thanh Liệt và Tân Triều (huyện Thanh Trì) phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các quy hoạch có liên quan khác đã được duyệt và tuân thủ các Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về tầng cao, mật độ xây dựng, diện tích đất bình quân/học sinh, quy mô học sinh, số lượng nhóm lớp của từng bậc học; phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông khu vực trường học.

Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Thanh Trì triển khai thực hiện chủ trương trên theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó lưu ý việc công bố công khai, lấy và tiếp thu ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án điều chỉnh quy hoạch. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo quá trình nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án xây dựng trường học đúng quy hoạch và tiến độ được duyệt, tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan, bảo đảm an toàn, các yêu cầu về kỹ thuật, kết cấu công trình và phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Yêu cầu nhà đầu tư phải cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; trường hợp tiếp tục chậm triển khai tín xử lý theo đúng quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật…

* Cùng ngày, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2609-TB/TU, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu C.3/NT2, phường Giang Biên (quận Long Biên). Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý về nguyên tắc đối với chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu C.3/NT2, phường Giang Biên (quận Long Biên).

Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện chủ trương trên theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó lưu ý tiếp thu ý kiến của Đảng đoàn HĐND thành phố tại Văn bản số 44-CV/ĐĐ ngày 7/5/2020 và của Quận ủy Long Biên tại Văn bản số 1372-CV/QU ngày 7/5/2020. Bảo đảm đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2000 tại ô đất ký hiệu C.3/NT2, phường Giang Biên, quận Long Biên phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, các quy hoạch có liên quan khác đã được duyệt và tuân thủ các Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành về tầng cao, mật độ xây dựng, diện tích đất bình quân/học sinh, quy mô học sinh, số lượng nhóm lớp của từng bậc học. Việc đầu tư, nâng cấp trường học nêu trên phải phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận Long Biên được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng giao thông khu vực trường học.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND quận Long Biên triển khai thực hiện chủ trương trên theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó lưu ý việc công bố công khai, lấy và tiếp thu ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án điều chỉnh quy hoạch. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo quá trình nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án xây dựng trường học đúng quy hoạch và tiến độ được, duyệt, tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan, đảm bảo an toàn, các yêu cầu về kỹ thuật, kết cấu công trình và phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t