Đồng ý chủ trương thành lập hai cụm công nghiệp thuộc huyện Hoài Đức (14:30 02/06/2020)


HNP - Ngày 25/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2606-TB/TU và Thông báo số 2607-TB/TU truyền đạt Kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Dương Liễu - Giai đoạn 2 và Cụm công nghiệp Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Theo đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu việc đầu tư các dự án này cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đánh giá tác động môi trường của dự án; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải rắn công nghiệp và bảo đảm các quy định về hệ thống phòng cháy, chữa cháy; lưu ý hoàn trả các tuyến kênh, mương nội đồng, hạn chế tối đa những ảnh hưởng đến người dân sinh sống và hoạt động sản xuất nông nghiệp trong khu vực... Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp theo hướng công nghiệp xanh, sạch, ứng dụng khoa học công nghệ cao. Tuyệt đối không bố trí nhà ở, lưu trú, trung tâm dịch vụ thương mại trong phạm vi ranh giới cụm công nghiệp.

Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, công tác thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất cho chủ đầu tư, cho thuê đất và xác định tiền thuê đất phù hợp với kế hoạch sử dụng đất, quy định của Luật Đất đai và các pháp luật liên quan khác.

Việc thành lập các cụm công nghiệp nêu trên phải bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch liên quan khác. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, đầu tư hiện hành của Nhà nước và thành phố...

Thường trực Thành ủy cũng chỉ đạo huyện Hoài Đức làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp trong quá trình triển khai thực hiện các dự án...


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t