Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội các Đảng cấp huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 (09:39 03/06/2020)


HNP - Ngày 01/6, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2628-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ về giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn huyện và tình hình triển khai kế hoạch Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi nghe báo cáo của Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ và các ý kiến của đại biểu dự họp, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy gắn với việc cụ thể hóa Nghị quyết đại hội cơ sở. Trong đó, tập trung đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, chi bộ trực thuộc, nhất là tại các đảng bộ cơ sở mới kiện toàn cán bộ chủ chốt. Chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố rà soát tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố để chỉ đạo giải quyết kịp thời; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát không để phát sinh các vụ việc phức tạp, nhất là đối với công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; thường xuyên đôn đốc kết quả giải quyết của cơ quan chức năng, nhất là đơn, thư liên quan đến nhân sự đại hội đảng để xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội các đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy. Trong đó, cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng của địa phương, đơn vị để đảm bảo tổ chức đại hội thật sự thành công. Đối với các đảng bộ đã tổ chức xong đại hội, cần tiếp tục rà soát, đôn đốc, theo dõi việc triển khai các chương trình thực hiện nghị quyết đại hội đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tạo tiền đề để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ huyện Phúc Thọ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025: Ban Thường vụ Huyện ủy cần tập trung rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung các văn kiện trình Đại hội. Trong đó, cần phân tích, đánh giá sâu sát tình hình của huyện, xác định những giải pháp đột phá để xây dựng huyện bước sang giai đoạn phát triển mới, đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong nhiệm kỳ tới. Tập trung xây dựng báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành trên tinh thần cầu thị, sâu sắc, phân tích rõ những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm để hướng tới mục tiêu phát triển giai đoạn tới; đầu tư xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo chất lượng để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm ngay sau đại hội, thể hiện rõ ý chí của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện.

Công tác chuẩn bị đề án nhân sự đại hội trên tinh thần dân chủ, khách quan theo đúng các quy trình, quy định của Đảng để đạt được mục tiêu xây dựng cấp ủy đảm bảo sát với thực tiễn, yêu cầu phát triển của huyện; đảm bảo chất lượng theo hướng lựa chọn cán bộ có năng lực, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; trường hợp cần thiết, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để bổ sung cán bộ cho các lĩnh vực còn thiếu. Ban Thường vụ Huyện ủy chịu trách nhiệm trước Thành ủy về các đề xuất, phương án bố trí cán bộ chủ chốt của huyện đảm bảo kết quả thành công của đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025…


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t