Thống nhất quy định phân cấp, phân quyền, ủy quyền một số cơ chế, chính sách đặc thù (19:44 01/06/2020)


HNP - Ngày 29/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2624-TB/TU, kết luận của Thường trực Thành ủy về một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định phân cấp, phân quyền, ủy quyền về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

Trước đó, Thường trực Thành ủy họp ngày 25/5/2020, nghe Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo xin ý kiến chỉ đạo về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định phân cấp, phân quyền, ủy quyền về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình bày Báo cáo số 213-BC/BCS ngày 6/5/2020 và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”. Trong đó lưu ý, chỉ đạo rà soát các nội dung kiến nghị của thành phố về một số cơ chế, chính sách đặc thù phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho thành phố trên các lĩnh vực kế hoạch - đầu tư, xây dựng, quy hoạch đô thị, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, tư pháp, tổ chức bộ máy... theo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị đã được Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo tại Kết luận số 46-KL/TW ngày 19/4/2019 và có ý kiến đề xuất với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố xem xét, tổng hợp ý kiến, đề nghị Quốc hội bổ sung vào nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy khẩn trương triển khai, làm việc với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương liên quan để trao đổi, thống nhất về việc hoàn thiện các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Nếu vẫn còn những vướng mắc hoặc có những nội dung chưa thống nhất thì đề xuất tổ chức hội nghị giữa Ban Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố với Bộ Nội vụ để tập trung thảo luận, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Thường trực Thành ủy cũng giao Ban Tổ chức Thành ủy là đầu mối tổng hợp và đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t