Huyện Hoài Đức hướng đến xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, môi trường xanh, sạch, đẹp, đáng sống (09:05 29/05/2020)


HNP - Ngày 28/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2623-TB/TU, kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Hoài Đức.

Thời gian tới, huyện Hoài Đức cần xác định lại chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, trong đó, phải đặt mục tiêu cao hơn, nhất là đối với sản xuất nông nghiệp. Để làm được điều này cần rà soát lại toàn bộ quỹ đất và có định hướng phát triển nông nghiệp để đạt chỉ tiêu cao hơn hoặc bằng chỉ tiêu do thành phố đặt ra là 4,62%; đưa những sản phẩm có thế mạnh vào sản xuất. Ngoài ra, đẩy mạnh nguồn thu nội địa, áp dụng hóa đơn điện tử, chống thất thu; tiết kiệm chi tiêu; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn; đẩy mạnh hoạt động các hợp tác xã và phải đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi trong cuối nhiệm kỳ tới; phát huy ưu thế của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong phát triển kinh tế, xã hội.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp, biện pháp xây dựng huyện Hoài Đức thành quận phát triển mới của thành phố Hà Nội theo hướng văn minh, thân thiện với môi trường và theo mô hình chính quyền đô thị. Tập trung chỉ đạo, giám sát, đôn đốc thực hiện các giải pháp để có thể huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan Trung ương, các cơ quan của thành phố, doanh nghiệp trong và ngoài nước, của nhân dân... tập trung thực hiện được các dự án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức đã được xác định trong đề án, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Đề án xây dựng huyện Hoài Đức thành quận; duy trì, củng cố tiêu chí cấp huyện đã đạt, hoàn thành các tiêu chí cấp huyện chưa đạt; hoàn thành khoảng 25 lượt tiêu chí tại các xã, thị trấn. Chỉ đạo các xã tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gắn với tiêu chí phường.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý theo quy hoạch; cần rà soát lại toàn bộ quy hoạch để phù hợp với quy hoạch chung Thủ đô; Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Rà soát lại toàn bộ các dự án chậm triển khai; phát huy hiệu quả các dự án và xử lý dứt điểm dự án chậm tiến độ, vi phạm quy định. Phát triển đô thị gắn với tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường, nhất là giải quyết vấn đề môi trường các cụm công nghiệp, làng nghề; chú trọng đảm bảo an ninh, an toàn trong các khu đô thị mới, các làng nghề, cơ sở sản xuất, khu dân cư; xây dựng diện mạo đô thị Hoài Đức phải thực sự văn minh, hiện đại, môi trường xanh, sạch, đẹp, đáng sống.

Huyện Hoài Đức cũng cần tích cực chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương trong quá trình đô thị hóa; đồng thời tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, ý thức chấp hành pháp luật tốt, phù hợp với môi trường đô thị.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành; đẩy mạnh và phát huy hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ đang triển khai, quan tâm an sinh xã hội, vấn đề môi trường, trật tự an toàn xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tập trung giải quyết số đơn thư tố cáo liên quan Đại hội Đảng bộ huyện, xã, thị trấn. Tăng cường công tác tiếp, đối thoại với nhân dân và giải quyết đơn thư kịp thời. Đặc biệt, phải chú trọng sàng lọc cán bộ kết hợp với công tác kiểm tra thường xuyên.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt đại hội Đảng cấp cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng, đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIV. Rà soát các chỉ tiêu kinh tế, xã hội và chủ động dự báo tình hình để bổ sung, hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện để đặt ra mục tiêu phấn đấu với quyết tâm cao nhất, tạo sự đột phá mạnh hơn nữa của huyện trong thời gian tới. Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua, triển khai các công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước năm 2020.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố về phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, không chủ quan, lơ là; cần thích nghi, kiểm soát, ngăn chặn quyết liệt; chủ động phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly y tế chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch. Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực. Thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với lực lượng tham gia; công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, không để xảy ra sai phạm.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t