Hà Nội tổng kết công tác lãnh đạo phòng, chống tội phạm trong quý III (09:37 28/05/2020)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 198-KH/TU, triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010, của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Theo đó, các cấp ủy Đảng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tập trung kiểm điểm bám sát các nội dung và nhiệm vụ nêu trong các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội. Trong đó, tập trung vào các nội dung chủ yếu: Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, giáo viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường về công tác phòng, chống tội phạm. Hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng thế trận an ninh nhân dân tại đơn vị, địa phương. Công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, người phạm tội được đặc xá, tha tù, người mắc tệ nạn xã hội tại cộng đồng. Những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, mô hình tốt đã được phát hiện, xây dựng, nhân rộng. Hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực, thực hiện xã hội hóa phục vụ công tác phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó là công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Mối quan hệ giữa các cơ quan tư pháp. Công tác xây dựng lực lượng, đào tạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách trong công tác phòng, chống tội phạm từ thành phố đến cơ sở. Đánh giá kết quả công tác, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, cải cách tư pháp sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW. Kết quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự phục vụ phòng, chống tội phạm. Công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho những người phạm tội được tha tù về địa phương, những người nghiện ma túy sau cai nghiện…

Ngoài các nội dung tổng kết trên, các ban Đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy khi tiến hành tổng kết cần chú ý đánh giá sâu một số nội dung: Đảng đoàn HĐND thành phố đánh giá việc xây dựng cơ chế, nghị quyết đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm trong 10 năm qua.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố tổng kết đánh giá việc chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch trong công tác phòng, chống tội phạm; huy động các nguồn lực, tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện công tác phòng, chống tội phạm theo Chỉ thị của Bộ Chính trị…

Việc tổng kết được tiến hành ở tất cả các cấp ủy đảng từ cơ sở nhưng không tổ chức hội nghị. Đối với cấp sở, ban, ngành, quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố cũng không tổ chức hội nghị. Cấp thành phố, hoàn thành báo cáo gửi Đảng ủy Công an Trung ương, trước ngày 31/8/2020, và tổ chức hội nghị tổng kết trong quý III/2020.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t