Xây dựng quận Bắc Từ Liêm trở thành đơn vị đi đầu, gương mẫu của Thủ đô (20:04 27/05/2020)


HNP - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2591-TB/TU, kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Quận ủy Bắc Từ Liêm.

Theo đó, về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong thời gian tới, quận Bắc Từ Liêm tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội nhằm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020; cố gắng phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao gấp 1,5 lần tăng trưởng chung của thành phố; tích cực tham gia hỗ trợ cho các địa bàn còn lại của Thủ đô do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ để bảo đảm cơ cấu nguồn thu bền vững.

Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đô thị. Phối hợp với các sở, ngành quan tâm tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống người dân, nhất là phối hợp rà soát, tổng hợp, tháo gỡ vướng mắc về TTHC, thực hiện nghiêm các quy định đầu tư, thu hồi các dự án chậm tiến độ quá thời hạn cho phép theo quy định.

Tiếp tục quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc” và “4 tại chỗ”; nới lỏng giãn cách xã hội thiết lập trạng thái bình thường mới nhưng không được lơi lỏng trong chỉ đạo, quản lý phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản chỉ đạo của thành phố, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân không được chủ quan trong công tác phòng, chống dịch, tuân thủ nghiêm chỉnh các chỉ đạo của Trung ương và thành phố nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Tổ chức tốt cho học sinh các cấp đi học trở lại, đảm bảo an toàn và chất lượng giáo dục - đào tạo…

Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; giữ gìn các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội. Làm tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và công tác chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội lần thứ II Đảng bộ Quận Bắc Từ Liêm: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Quận ủy, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận nhân dân, nhất là ở những địa bàn tiềm ẩn vấn đề phức tạp, nhạy cảm; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, nhất là cấp cơ sở. Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận, đảm bảo bám sát chi đạo của Trung ương, Thành ủy và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở.

Tăng cường đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết tốt những phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. Triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, các vụ việc phức tạp, nhất là các vụ việc liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Tập trung xử lý, giải quyết tốt các vụ việc nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn; đảm bảo các chủ trương của Trung ương, thành phố được triển khai đúng quy định và phải đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, bảo đảm cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đủ thời gian rèn luyện và thử thách qua thực tiễn; đặc biệt quan tâm cán bộ nữ và cán bộ trẻ. Đặc biệt cảnh giác với những thông tin xấu, đơn thư về nhân sự trước đại hội; sáng suốt và công tâm trong công tác nhân sự. Quán triệt và thực hiện tốt Kế hoạch 192 của Thành ủy về bố trí, sắp xếp, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ lãnh đạo quản lý không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Việc xây dựng văn kiện đại hội cần đảm bảo chất lượng, đánh giá sâu sắc, toàn diện, bổ sung thêm nội dung khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo kết luận kiểm tra của các cơ quan chức năng, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới, bám sát đặc thù, tiềm năng, thế mạnh của quận, có trọng tâm, có điểm nhấn; giải quyết hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp trong quá trình đô thị hóa và phải xác định tầm nhìn là xây dựng quận trở thành đơn vị đi đầu, gương mẫu của Thủ đô; mạnh dạn xác định chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người vào cuối nhiệm kỳ 2020-2025 cao gấp đôi hiện nay, đạt 120 triệu đồng/người/năm… 


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t