Hà Nội thành lập 16 đoàn kiểm tra công tác tổ chức đại hội Đảng (09:37 21/05/2020)


HNP - Ngày 18/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 8791-QĐ/TU, thành lập đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đối với các cấp ủy trực thuộc Thành ủy.

Theo quyết định, thành lập 16 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8/7/2019 của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đối với các cấp ủy trực thuộc Thành ủy.

Dẫn đầu các đoàn kiểm tra là 5 đồng chí trong Thường trực Thành ủy và 11 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Mỗi đoàn kiểm tra từ 1 đến 4 đơn vị; 16 đoàn kiểm tra 50/50 cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 20/5 đến 19/6/2020.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xem xét công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; làm rõ tình hình, kết quả, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức đại hội và kết quả, phương hướng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4/7/2017, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Sau khi kiểm tra, các đoàn sẽ báo cáo để Ban Thường vụ Thành ủy ra kết luận kiểm tra đối với từng đơn vị, làm căn cứ chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật