Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư (10:42 16/05/2020)


HNP - Ngày 13/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 195-KH/TU, triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”.

Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị bám sát những nhiệm vụ trọng tâm được nêu ra trong Chỉ thị số 46-CT/TW để tổ chức tổng kết, tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện; kết quả nổi bật đạt được; hạn chế, khó khăn, vướng mắc; kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất (nếu có).

Việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW được triển khai từ cấp cơ sở, do cấp ủy lãnh đạo, chủ trì. Các đơn vị trực thuộc và cấp cơ sở tiến hành tổng kết, xây dựng và hoàn thiện báo cáo tổng kết đảm bảo tiến độ (các đơn vị trực thuộc hoàn thành báo cáo gửi trước 30/5/2020; cấp cơ sở thời gian hoàn thành do cấp trên trực tiếp quyết định). Cấp Thành phố: Tổ chức hội nghị tổng kết (có thể lồng ghép cùng nội dung khác) đảm bảo tiến độ (hoàn thành và gửi báo cáo trước 20/6/2020).

Theo phân công, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch tổng kết của toàn Đảng bộ; chỉ đạo kiểm tra việc tiến hành tổng kết ở một số địa phương, đơn vị. Chủ trì tổ chức hội nghị tổng kết cấp thành phố (tùy theo tình hình cụ thể, nhất là diễn biến dịch Covid-19 hiện nay).

Các ban đảng Thành ủy, Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội và các hội chuyên ngành chỉ đạo tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW đảm bảo chất lượng, tiến độ Kế hoạch đề ra.

Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan tham mưu, thường trực giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và xây dựng báo cáo, tổ chức tổng kết đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu với Thường trực Thành ủy và Hội đồng thi đua Đảng bộ thành phố về việc khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị theo quy định.

Các cơ quan báo chí, truyền thông đại chúng thuộc thành phố xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Chủ động kế hoạch, tổ chức tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị...


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật