Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân (21:29 14/05/2020)


HNP - Ngày 13/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2589-TB/TU, kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Ban Dân vận Thành ủy.

Theo đó, thời gian tới, Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận các cấp cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Cụ thể, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của toàn thành phố khi bước sang giai đoạn mới trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong thực hiện các nhiệm vụ để phát triển kinh tế - xã hội.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thành phố tổ chức tốt các hoạt động thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân nhằm phát hiện, tố giác sai phạm để xử lý nghiêm minh. Trước mắt, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát thực hiện gói an sinh xã hội đối với các trường hợp thuộc diện được thụ hưởng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra nhũng nhiễu, sai phạm; đảm bảo chi đúng đối tượng chính sách, đúng chế độ và kỷ cương ngân sách.

Theo dõi, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên, nhân dân trước, trong và sau đại hội; tổng hợp tình hình nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu sơ, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Chuẩn bị, tham mưu chu đáo các nội dung phục vụ Thường trực, Ban Thường vụ làm việc với các đoàn khảo sát của Trung ương về công tác dân vận tại Thủ đô Hà Nội. Tham mưu BCĐ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại một số địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, sự nghiệp ngoài công lập và các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố. Tham mưu BCĐ Công tác tôn giáo thành phố chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo. Phối hợp tham mưu, hướng dẫn làm tốt công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn Thủ đô.

Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch vận động của ngành Dân vận trong tham gia giải quyết các điểm nóng phát sinh trên địa bàn thành phố. Nâng cao chất lượng dự báo tình hình và tham mưu giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, nhất là tại các địa bàn có nhiều đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tồn tại các vụ việc phức tạp, kéo dài theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy...

Thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận Thành ủy với Ban Cán sự đảng UBND thành phố, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Y tế thành phố, Ban Dân tộc thành phố, nhất là tại những địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp liên quan đến tình hình nhân dân. Nâng cao chất lượng tham mưu tổ chức thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 6525-QĐ/TU, Quyết định số 2200-QĐ/TU, Hướng dẫn số 02-HD/TU của Thành ủy, Kế hoạch số 138-KH/TU của Thành ủy thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Tổ chức tốt các hoạt động thực hiện “Năm dân vận khéo” gắn với giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các địa bàn có nhiều đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các khu vực tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, an toàn xã hội, nhất là tại các điểm phức tạp; chú ý cả “diện” và “điểm”.

Tổ chức hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa cuộc thi viết về điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 và hưởng ứng, triển khai thực hiện tốt cuộc thi báo chí viết về gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017-2020 do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; các hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020).


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật