Xây dựng Đề án sắp xếp đội ngũ CB, CC của 177 phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị (16:29 14/05/2020)


HNP - Ngày 12/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2587-TB/TU, kết luận của Thường trực Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội và Kế hoạch số 171-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”.

Sau khi nghe Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình bày Báo cáo số 193-BC/BCS, ngày 28/4/2020, về tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội và Kế hoạch số 171-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”, Thường trực Thành ủy thống nhất giao Ban Tổ chức Thành ủy:

Tham mưu kiện toàn Trưởng ban Chỉ đạo Đề án “thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”. Phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động phối hợp Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các quận, huyện, thị ủy xây dựng Đề án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức của 177 phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị; kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các phường theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và tuân thủ đúng các quy định của Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội; chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND thành phố xây dựng các nội dung quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức phường. Chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kịp thời việc triển khai thực hiện Kế hoạch 171-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố: Sớm làm việc với Bộ Tài chính để đề xuất ghép các nội dung về cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền về một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính đối với Hà Nội vào cùng một dự thảo Nghị định về cơ chế tài chính do Bộ Tài chính dự thảo, trình Quốc hội theo quy định. Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp, phân quyền, ủy quyền về một số cơ chế, chính sách đặc thù về kinh tế, tài chính, ngân sách, đất đai... cho thành phố Hà Nội, sớm trình Chính phủ và Quốc hội theo quy định.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật