Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (18:59 09/04/2020)


HNP - Ngày 8/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 109-HD/BTGTU, về tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020).

Theo đó, nội dung tuyên truyền: Cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - lãnh tụ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của Cách mạng tháng Mười Nga, của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay.

Đồng thời, tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh…

Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu trong công tác tuyên truyền kỷ niệm cần thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng, với quy mô, hình thức phù hợp, góp phần tạo không khí phấn khởi thi đua, sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật