Huyện Mê Linh tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội (20:01 01/04/2020)


HNP - Ngày 27/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2535-TB/TU, kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Mê Linh.

Theo đó, Bí thư Thành ủy đề nghị huyện Mê Linh tiếp tục triển khai động bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cấp bách và nhiệm vụ trọng tâm.

Về công tác phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, liên quan đến tính mạng, sức khỏe của người dân và sự an toàn, ổn định toàn xã hội; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Huyện phải tiếp tục quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”; cần bám sát chỉ đạo của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; huy động sự đoàn kết, chung tay của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch. Thực hiện tốt Kế hoạch 180-KH/TU của Thành ủy, tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mỗi người dân nhận thức đúng, đầy đủ về dịch bệnh, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, bình tĩnh, tin tưởng vào các giải pháp của thành phố; quan tâm tuyên truyền và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch tại khu công nghiệp, các xóm trọ công nhân trên địa bàn.

Luôn sẵn sàng, chủ động ứng phó khi có ca bệnh mới; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, “phát hiện, cách ly, khoanh vùng và tập trung điều trị tại chỗ” để giảm thiểu lây lan trong cộng đồng; đồng thời, phải xây dựng kế hoạch cụ thể, có phương án ứng phó với những tình huống xấu nhất. Tăng cường kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn các biện pháp chống dịch, vệ sinh môi trường, khử khuẩn. Tiếp tục quan tâm hướng dẫn, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ cơ sở nhất là y tế, quân đội, công an..., trong đó, cần trang bị đầy đủ kiến thức, phương tiện để hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện có thể. Chuẩn bị sẵn các nguồn lực cho việc phòng chống dịch, khuyến khích kêu gọi các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân phát huy tinh thần “tương thân tương ái” trong phòng, chống dịch Covid-19; chăm lo tốt cho người nghèo, đối tượng chính sách và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

Về công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI Đảng bộ huyện Mê Linh, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Mê Linh cần tập trung cao độ, chỉ đạo thực hiện tốt đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ và chất lượng. Những địa phương đang có dịch hoặc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây nhiễm dịch cần bố trí thời gian tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, không để nguy cơ lây nhiễm... Trong công tác chuẩn bị nhân sự phải thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ, bảo đảm cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ, đủ thời gian rèn luyện và thử thách qua thực tiễn; đặc biệt quan tâm cán bộ nữ và cán bộ trẻ. Cần sáng suốt và công tâm trong công tác nhân sự, đảm bảo vì lợi ích chung của Đảng bộ; Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở đảm bảo đúng quy định, tiến độ, yêu cầu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với 5 tổ chức cơ sở đảng còn những vấn đề cần quan tâm trước đại hội.

Làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện phải có tính khái quát cao, khách quan, trung thực, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực, chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời quán triệt quan điểm, chủ trương, định hưởng lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của thành phố, tình hình thực tế của huyện để đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trọng cập nhật tình hình thực tiễn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, nhất là cấp cơ sở. Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận, đảm bảo bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở.

Tăng cường đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết tốt những phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. Tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng các tình huống điều hành ngân sách huyện và các kịch bản tăng trưởng, đồng thời đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội; trong đó giao các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương nhằm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực ít chịu tác động của dịch Covid-19. Chủ động phối hợp với các sở ngành thành phố quan tâm tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống người dân.

Phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương để phát triển. Thực hiện tốt các giải pháp nhằm đổi mới mô hình; nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động, nhất là những lĩnh vực huyện có lợi thế; phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách năm 2020. Tăng cường đối thoại, tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án, mô hình sản xuất; nhân rộng các mô hình hiệu quả, các trang trại, các vùng chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa, nhất là các vùng trồng rau an toàn và nông nghiệp công nghệ cao; từng bước hình thành các sản phẩm OCOP. Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người chăn nuôi đẩy mạnh việc tái đàn lợn, tăng đàn lợn theo nguyên tắc bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp. Chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố có giải pháp tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Hoàn thành 2 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đô thị; khẩn trương hoàn thành mục tiêu cấp nước sạch cho 100% hộ dân vào cuối quý II/2020; tăng cường các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường. Phối hợp với các sở ngành rà soát, đôn đốc thực hiện các dự án chậm tiến độ trên địa bàn. Tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án nhà ở xã hội, khu nhà ở công nhân. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; giữ gìn các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội. Làm tốt công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là tại khu vực giáp ranh.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật