Tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống các ban và các cơ quan của Đảng năm 2020 bảo đảm phù hợp, thiết thực, hiệu quả (20:04 01/04/2020)


HNP - Ngày 31/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTU, về tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban và các cơ quan của Đảng trên địa bàn thành phố trong năm 2020.

Theo đó, các ban, cơ quan của Đảng ở Thành ủy: Không tổ chức Lễ kỷ niệm, tập trung tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm. Cụ thể: Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học nhằm bổ sung, làm rõ vị trí, vai trò và những công lao, đóng góp to lớn, những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình xây dựng và trưởng thành, các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của ban, cơ quan đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ của Đảng và đất nước trong tình hình mới.

Tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ của ban, cơ quan qua các thời kỳ, nhất là đối với cựu cán bộ, người có nhiều công lao, đóng góp với ban, cơ quan, những người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác tổ chức trong phạm vi nội bộ các ban, cơ quan của Đảng theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả, không phô trương, hình thức, tiết kiệm.

Tổ chức biên soạn, phát hành ấn phẩm tuyên truyền về truyền thống của ban, cơ quan, hưởng ứng tham gia các Cuộc thi tìm hiểu truyền thống, các phong trào thi đua yêu nước do các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương phát động; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hành hương về Khu di tích lịch sử, truyền thống...

Các ban, cơ quan của Đảng ở các quận, huyện, thị ủy, Đảng uỷ trực thuộc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị xã hội: Không tổ chức lễ kỷ niệm, căn cứ điều kiện cụ thể để tổ chức các hình thức kỷ niệm khác phù hợp, như: Tọa đàm, trao đổi, gặp mặt truyền thống và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hưởng ứng tham gia các Cuộc thi tìm hiểu truyền thống, các phong trào thi đua yêu nước do các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương phát động... Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hoạt động hưởng ứng, hoạt động văn hóa - văn nghệ, phim, ảnh và các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu tuyên truyền...).

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế sôi nổi, không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các hoạt động kỷ niệm cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô, góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua, sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong các ban, cơ quan của Đảng.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật