Huyện Chương Mỹ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực có thế mạnh (14:45 27/03/2020)


HNP - Ngày 25/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2529-TB/TU, kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Chương Mỹ.

Theo đó, huyện Chương Mỹ cần bám sát Kế hoạch 180-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để mỗi người dân nhận thức đúng, đầy đủ về dịch Covid-19, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, không mất bình tĩnh, tin tưởng vào các giải pháp của chính quyền. Cách ly là biện pháp tốt nhất để phòng dịch với phương châm chống dịch... Mục tiêu trước mắt của thành phố là ưu tiên bố trí ngân sách cho y tế, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo cho người nghèo, do đó, huyện cần ưu tiên dự phòng ngân sách cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, đặc biệt quan tâm bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo cho người nghèo.

Trước hết, từ nay đến cuối năm 2020, huyện Chương Mỹ tập trung phấn đấu đạt mức cao nhất về phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nhất là trong bối cảnh khó khăn, khủng hoảng thì nông nghiệp phải được ưu tiên; kiểm soát tốt bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm A-H5N6; chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cung cấp lương thực, thực phẩm cho Thủ đô, coi đây là nhiệm vụ đột xuất, tạo sinh kế, công ăn việc làm, đồng thời là bệ đỡ cho sự ổn định xã hội. Huyện cần cập nhật toàn bộ tình hình để đánh giá lại, tập trung phát triển công nghiệp, làng nghề, chú trọng xây dựng thương hiệu, đưa khoa học công nghệ vào để tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

Về lâu dài, huyện Chương Mỹ cần phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh về đất đai, vị trí địa lý, làng nghề truyền thống, nguồn lực con người; tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành thành phố trong việc nâng cao chất lượng, tầm nhìn các quy hoạch; biến tiềm năng về vị trí địa lý, tài nguyên đất đai thành nguồn lực, tạo đột phá trong đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội. Huyện Chương Mỹ cần tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm lấy công nghiệp làm nền tảng, dịch vụ là mũi nhọn để tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Phát triển dịch vụ trở thành ngành kinh tế chính trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn; phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao. Huyện cần quan tâm hơn nữa đến chuyển dịch cơ cấu lao động, dân cư. Rà soát lại các quy hoạch, có tính toán lâu dài đến năm 2045, việc phát huy tiềm năng và lựa chọn trọng tâm, đột phá.

Huyện Chương Mỹ cần khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng hiện đại, văn minh. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo thuận lợi cho các hộ sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Phấn đấu hoàn thành 2 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với đó, huyện chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần; giữ gìn các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương; tăng cường đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết tốt những phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở...

Từ nay đến Đại hội Đảng bộ huyện chỉ còn 5 tháng nữa, đây là thời điểm huyện phải tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, có việc cấp bách, phát sinh. Huyện Chương Mỹ cần tập trung cao độ chỉ đạo, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019, của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 08/7/2019, của Thành ủy Hà Nội về đại hội đảng các cấp đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ và chất lượng; đảm bảo đại hội đảng bộ cơ sở, Đảng bộ huyện là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo tiền đề quan trọng cho tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố…

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận. Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện phải khách quan, trung thực, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực, chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của thành phố, tình hình thực tế của huyện để đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng.

Huyện cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hướng đến hoàn thành toàn diện những mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Chương Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, phức tạp, những cơ sở tiềm ẩn mất đoàn kết nội bộ; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, an sinh xã hội ở cơ sở. Làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội.

Tăng cường quản lý nhà nước các lĩnh vực trên địa bàn để tăng cường kỷ cương, phép nước; không để các phần tử cơ hội, các thành phần cơ hội lợi dụng dịp đại hội đảng các cấp có những hành vi vi phạm pháp luật ở lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hành lang an toàn đê điều... Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật