Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội (21:30 25/03/2020)


HNP - Ngày 24/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 106-HD/BTGTU về thông tin, tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, nội dung tuyên truyền trước Đại hội về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng… Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, trọng tâm là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của Thủ đô gắn với kết quả của phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị và của thành phố giai đoạn 2015 - 2020...

Cùng với đó, tuyên truyền các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng cấp Nhà nước, các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được trong thực hiện các phong trào thi đua trong 5 năm qua. Tuyên truyền về Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; một số cá nhân, tập thể thật tiêu biểu từ hội nghị các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, doanh nghiệp, các xã, phường, thị trấn... trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện các CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”.

Trong Đại hội, tuyên truyền diễn biến và nội dung chính của Đại hội; giới thiệu, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu là đại biểu của Đại hội, chú ý đại biểu là chức sắc và tín đồ tôn giáo, người dân tộc thiểu số; đại biểu nữ; đại biểu là công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân, doanh nhân... Chú trọng tuyên truyền các sáng kiến, kinh nghiệm hay, bài học quý, kinh nghiệm nổi bật của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến, để học tập, làm theo, nhân rộng trên toàn thành phố...

Sau Đại hội, tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật