Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp (15:21 21/03/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 2391-CV/BTGTU ban hành ngày 18/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành triển khai tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp.

Công văn nêu rõ, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban tuyên giáo Thành ủy, của UBND thành phố và các sở, ban, ngành liên quan.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các mốc thời gian sự kiện quan trọng để có nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực. Theo đó, đợt 1, từ tháng 01/2020 đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ thành phố. Đợt 2, từ sau đại hội đại biểu đảng bộ thành phố đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đợt 3, ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quy mô, hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của thủ đô và đất nước phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và các điều kiện khác của địa phương, cơ quan, đơn vị; tránh phô trương, lãng phí; đảm bảo ý nghĩa, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các địa phương, cơ quan, đơn vị nâng cao tinh thần chủ động, phối hợp hiệu quả, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức các hoạt động; khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa; phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, các hội văn học nghệ thuật để kịp thời phản ánh các hoạt động văn hóa văn nghệ, đổi mới sáng tạo hình thức thể hiện, phổ biến, sáng tác các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật đảm bảo tính tư tưởng, nghệ thuật, định hướng thẩm mỹ tới công chúng… Qua đó, góp phần tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và những quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng; cảnh giác và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật