Quận Ba Đình xác định rõ về vị trí, vai trò quan trọng là quận trung tâm của Thủ đô (14:38 20/03/2020)


HNP - Ngày 17/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2519-TB/TU, kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Quận ủy Ba Đình.

Theo đó, trọng tâm thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền quận Ba Đình cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng là quận trung tâm của Thủ đô, nơi tập trung nhiều trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức quốc tế, với trình độ dân trí cao, nhiều di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh thuận lợi cho phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ; từ đó xây dựng tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu phát triển trong các văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận với quyết tâm xây dựng Đảng bộ quận Ba Đình phải làm gương và là điển hình về xây dựng đô thị Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại xứng tầm với vai trò Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não về chính trị, hành chính, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học, công nghệ và là đầu mối giao thương quốc tế của cả nước.

Tiếp tục đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, an sinh xã hội trên địa bàn quận, từ đó, có giải pháp khắc phục để duy trì tốc độ tăng trưởng, các chỉ tiêu phát triển và giữ ổn định mức thu ngân sách thành phố.

Về công tác chuẩn bị đại hội, các cấp ủy đảng, chính quyền quận chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Thông báo số 2487-TB/TU ngày 11/02/2020, kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Thực hiện rà soát, đánh giá tình hình đại hội các chi bộ, các tổ dân phố và đại hội các phường, kết quả thực hiện việc sáp nhập, sắp xếp thôn, tổ dân phố gắn với tổ chức thành công đại hội các cấp cơ sở. Xem xét, điều chỉnh thời gian tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ quận trên cơ sở căn cứ tình hình dịch Covid-19, đảm bảo tiến độ theo đúng Kế hoạch 155-KH/TU, ngày 08/7/2019, của Thành ủy và phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương.

Tiếp tục rà soát các tổ chức cơ sở đảng yếu kém, cần chú ý để có các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ. Thực hiện tốt công tác nhân sự đạ