Tăng cường vai trò công tác dân vận trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (14:39 20/03/2020)


HNP - Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 13/3, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội ban hành Văn bản số 978-CV/BDVTU về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Theo đó, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Ban Dân vận các quận, huyện, thị ủy đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân Thủ đô trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố; cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19; khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch; qua đó nâng cao ý thực, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; quyết tâm kiểm soát dịch, không để lây lan, đảm bảo phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020.

Chủ động, kịp thời nắm và phản ánh tình hình dư luận nhân dân, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các tin giả, bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong công tác phòng, chống dịch; gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm mất ổn định xã hội, ảnh hưởng xấu tới sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thủ đô và đất nước. Đồng thời, tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch; biểu dương, nhân rộng các hành động nhân văn mang ý nghĩa thiết thực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, nhất là hệ thống chính trị ở thôn, tổ dân phố tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng. Tăng cường giám sát về công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị, giám sát các nhà thuốc, các cơ sở y tế về việc bán các phương tiện phòng hộ phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động phát miễn phí khẩu trang, nước sát khuẩn tay,... cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy căn cứ tình hình của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Phối hợp với ngành y tế và các cơ quan liên quan lãnh đạo toàn diện, hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, đồng thời biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của các đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị. Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, các khuyến cáo, khuyến nghị của ngành y tế và các cơ quan chức năng trên mạng xã hội.

Ban Dân vận các quận, huyện, thị ủy tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng cấp tham mưu cấp ủy vận động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật