Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020 (08:53 11/03/2020)


HNP - Ngày 05/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 105-HD/BTGTU, về công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo đó, nội dung tuyên truyền: Quán triệt, phổ biến chủ trương, những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin cho báo chí tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành, các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các nghị quyết của Trung ương và thành phố. Kịp thời thông tin các mô hình mới của Hà Nội như: Đề án thí điểm mô hình văn phòng tư vấn, cung ứng dịch vụ hành chính công khai tại quận Long Biên; Đề án sắp xếp các đơn vị cấp xã sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hà Nội...

Chú trọng tuyên truyền về việc thực hiện chủ đề năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp gắn với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch CCHC năm 2020 của thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tuyên truyền cổ động trực quan về CCHC, trọng tâm là việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”, gương “Người tốt - việc tốt”, công chức tham mưu giỏi, các sáng kiến trong CCHC, chú trọng xây dựng hình ảnh người CB, CC, VC Thủ đô tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện, kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thành phố, từ đó khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

Tăng cường chuyên mục, chuyên trang, số lượng và chất lượng tin, bài về CCHC nhằm nâng cao nhận thức của CB, CC và nhân dân về công tác CCHC, giúp người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các nội dung CCHC gắn với chủ đề công tác năm 2020 của thành phố.

Về phản ánh quá trình triển khai thực hiện CCHC: Thông tin, tuyên truyền nội dung kế hoạch, các văn bản hướng dẫn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức được giao một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch cùng với quy định về chế độ, chính sách. Phản ánh công tác kiểm tra, giám sát, công tác xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện. Nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phản ánh kiến nghị loại bỏ thủ tục hành chính, quy định hành chính gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức, phát hiện và tham gia giải quyết làm ổn định tình hình khi có những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện CCHC; có biện pháp đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, kích động nhân dân của kẻ xấu phá hoại hay trục lợi từ việc thực hiện CCHC.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật