Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (21:16 09/03/2020)


HNP - Ngày 05/3, Ban Dân vận Thành ủy ban hành Văn bản số 969-CV/BDVTU về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Để tiếp tục chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố, Ban Dân vận Thành ủy đề nghị Ủy ban MTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Ban Dân vận các quận, huyện, thị ủy tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Thành phố, Ban Dân vận Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị và của toàn dân; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, chung tay phòng, chống dịch bệnh; quyết tâm kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan, đảm bảo an toàn cho người dân Thủ đô và người nước ngoài, góp phần giữ vững sự ổn định, phát triển của Thủ đô và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kịp thời nắm và phản ánh tình hình dư luận nhân dân, phát hiện và đấu tranh với các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân Thủ đô. Đồng thời, tăng cường sự giám sát của nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, kịp thời lên án, báo cáo các cơ quan chức năng xử lý các hành vi trục lợi của các tập thể, cá nhân theo quy định.

Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố tiếp tục thông tin kịp thời, chính xác về tình hình diễn biến của dịch bệnh và cách phòng, chống; tăng cường giám sát về công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị, giám sát các nhà thuốc, các cơ sở y tế về việc bán các phương tiện phòng hộ phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động phát miễn phí khẩu trang, nước sát khuẩn tay,... cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy căn cứ tình hình của địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Đảng ủy các trường Đại học - Cao đẳng Hà Nội, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tăng cường nắm tình hình sinh viên đi học trở lại, tình hình công nhân lao động, người nước ngoài sinh sống, tạm trú và làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nắm tình hình công tác theo dõi, giám sát sức khỏe hàng ngày đối với các trường hợp cách ly, đồng thời, tăng cường tuyên truyền các giải pháp đảm bảo sức khỏe cho các cán bộ, chiến sỹ phục vụ cách ly.

Ban Dân vận các quận, huyện, thị ủy tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cùng cấp tham mưu cấp ủy vận động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, toàn dân thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch. Tại các địa phương, đơn vị có đông người nước ngoài, nhất là người Hàn Quốc sinh sống, làm việc, học tập và sinh hoạt tôn giáo tại các điểm, nhóm Tin lành, Công giáo dành cho người Hàn Quốc, cần chủ động nắm tình hình và kịp thời thông tin cho các cơ quan chức năng khi các vấn đề phát sinh xảy ra.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật