Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng (20:03 25/01/2020)


HNP - Ngày 21/01, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 101-HD/BTGTU, về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020.

Thực hiện Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW, ngày 08/01/2020, của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020”, căn cứ Kế hoạch số 03-KH/UBND, ngày 07/01/2020, của UBND thành phố Hà Nội về “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô trong năm 2020”, Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố.

Thông qua hướng dẫn nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội, từ đó, tạo động lực quan trọng để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế sôi nổi, không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn cần lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức tốt các sự kiện chính trị của đất nước và Thủ đô; quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố Hà Nội.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật