Tăng cường công tảc bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội (21:42 19/01/2020)


HNP - Ngày 06/01, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2434-TB/TU về kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 31/5/2017, của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản thống nhất về chủ trương đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và các nội dung đề xuất của Ban cán sự đảng UBND Thành phố tại Báo cáo số 589-BC/BCS, ngày 30/10/2019. Giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu, phân tích, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp căn cơ, hiệu quả, đảm bảo sớm hoàn thành các chỉ mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 31/5/2017, của Ban Thường vụ Thành ủy đã đề ra, trong đó, tập trung vào một số nội dung sau:

Đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn, các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt khu vực nội đô, nước thải y tế, nước thải các khu, cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn Thành phố.

Có giải pháp cảnh báo, khắc phục tinh trạng ô nhiễm không khí, khói bụi; duy trì công tác đảm bảo vệ sinh môi trường đường phố; bố trí đủ kinh phí để duy trì thường xuyên việc tưới nước, rửa đường, duy trì, bảo dưỡng, duy tu cảnh quan đô thị như: Cây xanh, giải phân cách...; thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, chất thải rắn đúng giờ, đúng nơi quy định; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư công trình xây dựng không tuân thủ các quy định về môi trường; các hành vi xả thải, vứt rác, phế thải xây dựng không đúng nơi quy định, ô tô chở vật liệu xây dựng không che, phủ bạt; các trường hợp giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm trái phép và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 30/10/2019, của UBND Thành phố về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn Thành phố. Kiên quyết thu hồi các phương tiện giao thông đã quá niên hạn sử dụng, không đủ điều kiện vận hành và gây ô nhiễm môi trường.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch và có phương án triển khai thực hiện việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu vực nội đô theo quy định.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Khẩn trương nghiên cứu và có giải pháp để từng bước đưa các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm lớn tại các làng nghề ra khu sản xuất tập trung.

Ngoài ra, giao Đảng đoàn HĐND Thành phố chỉ đạo xây dựng Nghị quyết chuyên đề của HĐND Thành phố về các giải pháp cấp bách nhằm khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố.

Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật