Triển khai nhiều nội dung về công tác khoa giáo năm 2020 (13:12 16/01/2020)


HNP - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 99-HD/BTGTU, về công tác khoa giáo năm 2020.

Theo đó, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy Khối, trực thuộc chủ động tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tiến hành tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng theo hướng dẫn của thành phố. Đối với những chỉ thị, nghị quyết khác khi có yêu cầu sơ kết, tổng kết của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ có hướng dẫn tùy theo tình hình thực tế.

Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy Khối, trực thuộc chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Thành ủy; tiếp tục nghiên cứu một số vấn đề cụ thể, thực tiễn của địa phương, đơn vị nhằm chuẩn bị nội dung tham mưu phục vụ cho việc xây dựng báo cáo chính trị và Văn kiện đại hội đảng các cấp.

Trong công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình xã hội, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái trong lĩnh vực khoa giáo: Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy Khối, trực thuộc tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng về lĩnh vực khoa giáo, tập trung vào những văn bản mới được ban hành trong năm 2019. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến các lĩnh vực khoa giáo.

Cụ thể: Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, tập trung chỉ đạo tuyên truyền về những giải pháp đã được chỉ ra trong các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng và trong các báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương sau khi sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về lĩnh vực này. Các cơ quan truyền thông chú trọng hơn nữa việc đưa tin về đổi mới giáo dục và đào tạo, nhất là việc đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Phản ánh trung thực, khách quan, tuyên truyền đậm nét những mô hình hay, gương tốt, việc tốt trong đối mới giáo dục; phê phán những biểu hiện tiêu cực, bạo lực học đường trên tinh thần đồng hành giúp đỡ ngành giáo dục; tránh tình trạng đưa tin kiểu “giật gân, câu khách” làm cho nhân dân lo lắng, gây bức xúc trong xã hội, tăng thời lượng, số lượng các tin bài tốt về công tác giáo dục, đào tạo.

Về lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường, tiếp tục tuyên truyền về kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ; các thành tựu, đóng góp của ngành khoa học và công nghệ; các tấm gương trí thức khoa học và công nghệ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội; các định hướng phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ trong bối cảnh công nghiệp 4.0; các nguyên tắc và giải pháp đảm bảo an toàn và an ninh thông tin, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng...

Đẩy mạnh tuyên truyền về môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để thường xuyên tuyên truyền về môi trường, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai các dự án lớn về phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời cung cấp các thông tin, dự báo về môi trường, biến đổi khí hậu góp phần ổn định đời sống nhân dân, tâm trạng xã hội. Tăng cường nắm bắt tình hình diễn biến chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là hiện tượng lợi dụng các vấn đề về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu để xuyên tạc các chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước; chú trọng vai trò của đội ngũ trí thức trong công tác đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc; dự báo và xây dựng các kịch bản tuyên truyền, đấu tranh khi có các sự cố.

Về lĩnh vực y tế và các vấn đề xã hội, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình sức khỏe Việt Nam; phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, BHYT; cải cách TTHC, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số; phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời; phát triển thể dục thể thao quần chúng, bình đẳng giới...

Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy khối, trực thuộc chủ động, bám sát thực tiễn, dự báo tình hình, cung cấp thông tin về những chủ trương mới, các dự án, kế hoạch của chính quyền địa phương trong lĩnh vực khoa giáo cho các cơ quan truyền thông nhằm tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo địa phương với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực khoa giáo để tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo định hướng kịp thời.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật