Hướng dẫn kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (13:22 08/01/2020)


HNP - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTU, về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm các nội dung: Tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội; phục vụ công tác thẩm tra tư cách đại biểu; tham gia, giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới.

Trong đó, đáng chú ý, đối với nội dung tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội, về yêu cầu tham gia nhận xét, đánh giá: Ý kiến tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phải khách quan, đầy đủ, chính xác, được tập thể thường trực ủy ban hoặc tập thể ủy ban kiểm tra thảo luận, thống nhất bằng văn bản; thực hiện đúng, đầy đủ quy trình, thủ tục nhận xét, đánh giá cán bộ, bảo đảm đúng thời gian quy định.

Căn cứ hướng dẫn này, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chức năng, thẩm quyền, trách nhiệm. Ủy ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện hướng dẫn này trong đảng bộ; tổ chức tuyên truyền kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ cấp mình theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp phản ánh kịp thời về Ủy ban Kiểm tra Thành ủy hướng dẫn thực hiện.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật