Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Tua Hai (15:34 31/12/2019)


HNP - Ngày 27/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 97-HD/BTGTU, về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Tua Hai (26/01/1960 - 26/01/2020).

Theo đó, nội dung tuyên truyền làm rõ bối cảnh, diễn biến, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm từ chiến thắng Tua Hai; nêu bật chiến thắng Tua Hai là chiến thắng đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam trên địa bàn Tây Ninh, mở ra thời kỳ phát triển mới đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang “đi bằng hai chân, giáp công bằng ba mũi”, chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công, dần đẩy mạnh tiến công và tổng tiến công địch giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

Tuyên truyền, khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng; sự chỉ đạo nhạy bén, sáng tạo của Xứ ủy Nam Bộ và Bộ Chỉ huy Quân sự miền Đông trong trận tập kích Tua Hai; tinh thần, ý chí chiến đấu mưu trí, kiên cường, sáng tạo của quân và dân miền Đông Nam Bộ trong trận Tua Hai; tri ân, tôn vinh những hy sinh, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang và nhân dân trong các chiến trường phối hợp, trực tiếp là lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Tuyên truyền những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực sau 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; việc phát huy những bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử và tinh thần chiến thắng Tua Hai trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc ở các cấp, các ngành, nhất là các tỉnh Nam Bộ.

Đấu tranh, phản bác với thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, thi đua yêu nước, mừng Đảng, mừng Xuân và các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm chiến thắng Tua Hai diễn ra ở Tây Ninh cũng như ở các địa phương khu vực Nam Bộ.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô và hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Thủ đô; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và Thủ đô, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua trong toàn Đảng bộ và xã hội hướng về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)