Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân (15:32 31/12/2019)


HNP - Ngày 26/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 786-BC/BTGTU, về sơ kết công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Theo đó, đạt được những kết quả trong Chương trình số 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân” trong năm 2019 một phần quan trọng là nhờ sự tuyên truyền một cách thường xuyên với những cách làm sáng tạo, nỗ lực của cả hệ thống tuyên giáo, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng giúp nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao…

Cùng với đó, đã huy động được nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân cùng tham gia chung sức xây dựng NTM như: Đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất, giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng; đồng thời xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương và đã đem lại hiệu quả tích cực; nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện, diện mạo nông thôn trên địa bàn thành phố đã có những khởi sắc; các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hoàn thiện; các lĩnh vực chính trị, văn hóa xã hội đều có sự chuyển biến, nhiều địa phương đã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa... Đến nay, Hà Nội đã có 6 huyện, 356 xã (92%) được công nhận đạt chuẩn NTM, vượt kế hoạch trước 2 năm so với mục tiêu, trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, liên tục để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, của công cuộc xây dựng NTM. Hệ thống tuyên giáo các cấp thường xuyên tham mưu giúp cấp ủy định hướng nội dung, phương thức tuyên truyền về xây dựng NTM hằng tháng, hằng quý, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, trong đó tập trung tuyên truyền kết quả chương trình xây dựng NTM của thành phố, giai đoạn 2016 - 2020 và thành tựu nổi bật 10 năm xây dựng NTM trên địa bàn Thủ đô; các văn bản mới của Trung ương, của thành phố có liên quan để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ, chủ động tham gia xây dựng NTM.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong, tuyên truyền xây dựng NTM. Đặc biệt là ưu thế của công tác tuyên truyền miệng và vai trò của lực lượng người có uy tín để người dân, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải đáp những thắc mắc của người dân; đẩy mạnh Cuộc vận động “5 không, 3 sạch” tiến tới xây dựng mô hình nông thôn kiểu mẫu.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin phát huy hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền xây dựng NTM. Báo Hànộimới, Báo Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, hệ thống truyền thanh cơ sở nâng cao chất lượng nội dung chuyên trang, chuyên mục; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng NTM, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong nhân dân, đồng thời phê phán những tư tưởng trông chờ, ỷ lại, triển khai kém hiệu quả.

Chú trọng biên soạn tài liệu tuyên truyền, tài liệu tham khảo, tài liệu hỏi - đáp, đề cương bài giảng; tăng cường trao đổi, tọa đàm, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, nội dung chương trình xây dựng NTM cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng ở cơ sở, nội dung hướng vào mục tiêu ý thức, đề cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân, tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp nhân tài, vật lực tham gia xây dựng NTM trên địa bàn, đặc biệt phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”.

Chú trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận nhân dân, thông qua việc: Tổ chức thông tin định hướng cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trên toàn thành phố; tổ chức tham quan thực tế mô hình NTM; giao ban dư luận xã hội theo chuyên đề của từng quý; điều tra xã hội học, đánh giá công tác tuyên truyền, kết quả triển khai chương trình xây dựng NTM năm 2020 nhằm phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, người dân trong quá trình thực hiện Chương trình để cấp ủy, chính quyền có giải pháp tháo gỡ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật