Thành lập 16 đoàn công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp (20:31 27/12/2019)


HNP - Ngày 24/12, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2415-TB/TU, truyền đạt kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thành lập Đoàn công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý đối với chủ trương thành lập 16 đoàn công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đề xuất của Ban Tổ chức Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy tiếp thu ý kiến tại hội nghị, trao đổi với các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy bổ sung một số đồng chí là phó trưởng các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy tham gia Đoàn công tác; hoàn thiện quyết định thành lập các Đoàn công tác, trong đó, nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của Đoàn, gắn với việc thực hiện nội dung theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố năm 2020 về kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đại hội theo đúng quy định; bố trí, sắp xếp thành viên tham gia các đoàn và các đơn vị tổ chức đại hội bảo đảm cân đối, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình địa phương, đơn vị, trình Thường trực Thành ủy ký ban hành để tổ chức thực hiện. Tổng hợp, báo cáo kết quả của các đoàn công tác, theo dõi, đôn đốc, tham mưu giúp Thường trực Thành ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp, phát sinh theo thẩm quyền, bảo đảm giữ vững ổn định tình hình cơ sở, góp phần chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo đúng quy định, tiến độ.

Ban Thường vụ Thành ủy phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn, đơn vị làm Trưởng các đoàn công tác chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp.

Các đoàn công tác nắm chắc tình hình, thường xuyên báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, kịp thời tham mưu, đề xuất các đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc, phức tạp, phát sinh tại cơ sở theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu chương trình kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đại hội đảng các cấp gắn với chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2020, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, đúng quy định.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật