Thống nhất tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 (20:32 27/12/2019)


HNP - Ngày 24/12, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2414-TB/TU, truyền đạt kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất đối với việc lựa chọn 1 đảng bộ quận, 1 đảng bộ huyện, 1 đảng bộ trực thuộc Thành ủy tiến hành đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đề xuất của Ban Tổ chức Thành ủy, thời gian tiến hành đại hội điểm vào đầu quý II/2020. Cụ thể: Đảng bộ quận Ba Đình; Đảng bộ huyện Gia Lâm; Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy: Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở đối với 3 đơn vị nêu trên bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng quy định. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc Quận ủy Ba Đình, Huyện ủy Gia Lâm, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức đại hội điểm bảo đảm đúng yêu cầu, quy trình, quy định theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Tham mưu tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm để chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Quận ủy Ba Đình, Huyện ủy Gia Lâm, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo chuẩn bị chu đáo về nội dung và các điều kiện để tổ chức đại hội thành công tốt đẹp theo đúng quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tổ chức các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thiết thực chào mừng thành công đại hội gắn với các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước năm 2020.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Chỉ đạo các cơ quan báo chí của thành phố tuyên truyền, thu thập tư liệu, hình ảnh để xây dựng phóng sự, trình chiếu tại Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và phục vụ công tác lưu trữ.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật