Thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa hợp tác toàn diện, hiệu quả, phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng, cùng nhau phát triển (11:02 18/12/2019)


HNP - Ngày 13-12, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2397-TB/TU, truyền đạt kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Theo đó, để tăng cường việc hợp tác trong năm 2020 và những năm tới theo hướng toàn diện, hiệu quả; phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng, cùng nhau phát triển, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thống nhất tăng cường chỉ đạo thực hiện toàn diện các nội dung hợp tác, phát triển giữa hai địa phương. Cụ thể, về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản mới của Trung ương; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy đảng nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị hai tỉnh, thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch cán bộ.

Tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm giữa HĐND, UBND, các sở, ngành của hai tỉnh, thành phố trong việc vận dụng các quy định của pháp luật, xử lý các vấn đề vướng mắc từ thực tế mà pháp luật quy định chưa cụ thể, còn chồng chéo, bất cập; trao đổi kinh nghiệm về những mô hình mới, cách làm mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng văn kiện Đại hội đảng bộ hai tỉnh, thành phố và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Hai địa phương đẩy mạnh hợp tác, liên kết giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của hai địa phương.Học tập kinh nghiệm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài; giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư sau cấp phép, xử lý các dự án chậm tiến độ.

Trong lĩnh vực công thương: Tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đặc thù, là thế mạnh của hai địa phương. Đẩy mạnh phối hợp, chia sẻ thông tin, định hướng giúp tỉnh Thanh Hóa nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, bảo đảm nguồn cung hàng hóa; từ đó khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm là lợi thế của tỉnh Thanh Hóa trong hệ thống phân phối tại Hà Nội, góp phần hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa Hà Nội và Thanh Hóa một cách ổn định, lâu dài, hiệu quả.

Hỗ trợ doanh nghiệp, làng nghề của hai địa phương tham gia các hội chợ triển lãm tại Hà Nội và Thanh Hóa. Phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, các hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hà Nội; hỗ trợ xây dựng, phát triển, quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm địa phương, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Chia sẻ kinh nghiệm và liên thông trong chính sách thu hút đầu tư phát triển, quản lý điều hành các khu cụm công nghiệp của hai tỉnh, thành phố.

Với lĩnh vực nông nghiệp: Tăng cường công tác tham quan học tập kinh nghiệm về các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... Tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại nông sản, hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã của thành phố Hà Nội với doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Thanh Hóa để xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, hai địa phương phối hợp tốt trên các lĩnh vực tài nguyên, môi trường; du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; văn hóa, thể thao; quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật