Phúc Thọ phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020 (14:44 13/12/2019)


HNP - Ngày 6-12, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2375-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy kiểm tra việc thực hiện Chương trình 02 tại huyện Phúc Thọ.

Theo đó, về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, huyện Phúc Thọ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi mạnh mẽ các mô hình sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp; phát triển các vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch, khuyến khích các doanh nghiệp, các hộ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, bảo quản, chế biến nông sản.

Đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình OCOP, hoàn thiện hồ sơ thành phố đánh giá, phân hạng sản phẩm; đặc biệt quan tâm đăng ký làm cơ sở liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị tiêu thụ sản phẩm. Kiểm soát, tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi; thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố về công tác tái đàn, buôn bán thịt lợn.

Phát huy thế mạnh của huyện là vùng đất có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, xây dựng chương trình phát triển nông nghiệp xanh gắn với các điểm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, phát triển thương mại, dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập bền vững cho nhân dân. Huyện Phúc Thọ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Rà soát, duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí của 12 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện Phúc Thọ tiếp tục duy trì các kết quả trong lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia, hệ thống các trạm y tế đạt chuẩn; phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo; quan tâm đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động. Chủ động phòng ngừa và giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, không để xảy ra những vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Huyện Phúc Thọ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy và kế hoạch của Huyện ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động thực hiện công tác xây dựng Văn kiện; chuẩn bị nhân sự đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, các xã, thị trấn và Đại hội Đảng bộ huyện tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, đảm bảo chất lượng, đúng quy định, đúng tiến độ.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy, rà soát lại những địa bàn trọng điểm, những nơi có khiếu kiện, nhất là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, làm tốt công tác đối thoại, hòa giải, không để phát sinh điểm nóng, giữ ổn định tình hình từ cơ sở; Triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gắn với Đề án số 06-ĐA/TU ngày 14-9-2013 và Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Thành ủy bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định pháp luật, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị ở cơ sở. Tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm chăm lo giải quyết chính sách đối với cán bộ.

Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 để chỉ đạo quyết liệt nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và của nhiệm kỳ. Trước mắt, cần chủ động công tác chăm lo, phục vụ nhân dân đón Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là đối , với gia đình chính sách, hộ nghèo; giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; tập trung chỉ đạo, đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; thực hiện tốt các hoạt động văn hóa - thể thao, quản lý lễ hội.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật