Huyện Ba Vì huy động sự vào cuộc đồng bộ cho xây dựng nông thôn mới (14:46 13/12/2019)


HNP - Ngày 6-12, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2376-TB/TU, truyền đạt kết luận của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy kiểm tra việc thực hiện Chương trình 02 tại huyện Ba Vì.

Theo đó, về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, huyện Ba Vì tiếp tục rà soát và xây dựng quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình sản xuất chuyên canh, cơ giới hóa nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch; tạo cơ sở để xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm; phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ nhằm gia tăng giá trị sản phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát huy thế mạnh của huyện trong trồng trọt, chăn nuôi, như: Thuốc Nam, chè, mật ong, gà đồi, bò sữa, bò thịt..., tập trung liên kết các doanh nghiệp lớn để có đầu ra bền vững, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh xây dựng các làng nghề, xây dựng thương hiệu OCOP, xác nhận truy xuất nguồn gốc và thương hiệu sản phẩm bền vững gắn với làng nghề.

Duy trì và nâng cao các tiêu chí của 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành hồ sơ để trình UBND thành phố thẩm định 3 xã năm 2019. Triển khai thí điểm 4 khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu tại 4 xã có nhiều điều kiện thuận lợi, phấn đấu hoàn thành vào năm 2020 đề nghị thành phố công nhận là khu dân cư kiểu mẫu; Tập trung triển khai thực hiện Chương trình OCOP; đào tạo nghề; phát huy thế mạnh của huyện có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với phát triển du lịch, thu hút đầu tư du lịch sinh thái; phát triển thương mại, dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đi sống nhân dân.

Về nâng cao đời sống nông dân: Tiếp tục nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn, nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa.

Về các nhiệm vụ trọng tâm khác, huyện Ba Vì tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp; Tập trung rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 để tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và của nhiệm kỳ; đặc biệt quan tâm chỉ tiêu giảm nghèo.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy và kế hoạch của Huyện ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã gắn với Đề án số 06-ĐA/TU ngày 14-9-2013 và Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Thành ủy bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định pháp luật, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị ở cơ sở. 

Thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy, rà soát lại những địa bàn trọng điểm, những nơi dễ phát sinh điểm nóng về khiếu kiện, mâu thuẫn nội bộ nhân dân, làm tốt công tác đối thoại, hòa giải, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật