Thành phố Hà Nội và tỉnh Đắk Nông mở rộng hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương (11:44 07/12/2019)


HNP - Ngày 5-12, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2363-TB/TU, truyền đạt kết luận hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông.

Theo đó, hai địa phương đẩy mạnh và mở rộng hợp tác nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông và thành phố Hà Nội. Tăng cường thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển trong thời gian tới.

Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hai địa phương tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản mới của Trung ương. Trao đổi kinh nghiệm trong công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng vị trí việc làm của các cơ quan đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã về kỹ năng lãnh đạo quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, phát triển và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng văn kiện Đại hội đảng bộ hai tỉnh, thành phố và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; trao đổi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tăng cường các hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, cơ quan của Hà Nội với Đắk Nông nhằm giao lưu, học hỏi trong xây dựng, điều hành cơ quan, đơn vị và hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Hai địa phương cùng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, chia sẻ kinh nghiệm triển khai việc tích hợp quy hoạch tỉnh; triển khai và quản lý quy hoạch xây dựng. Trao đổi thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; trao đổi, học tập kinh nghiệm trong cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Hợp tác, liên kết giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư của hai địa phương.

Hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm về xây dựng chính sách thu hút đầu tư, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư sau cấp phép, xử lý các dự án chậm tiến độ. Trao đổi, chia sẻ thông tin và bồi dưỡng nghiệp vụ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư cho cán bộ, chuyên viên của các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh Đắk Nông.

Thành phố Hà Nội quan tâm giới thiệu các doanh nghiệp lớn có kinh nghiệm, tiềm lực về tài chính, khoa học và thị trường trong và ngoài nước đẩy mạnh đầu tư vào tỉnh Đắk Nông, tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, như: Giống cây trồng vật nuôi; thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch; kết nối thị trường; xây dựng và phát triển chuỗi giá trị cho các mặt hàng nông sản chủ lực của Đắk Nông.

Tăng cường phối hợp trao đổi thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, các hội chợ triển lãm tại hai địa phương. Hỗ trợ xây dựng phát triển, quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ sản phẩm địa phương, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng lậu, hàng giả. Hợp tác trong quản lý chất lượng, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, bảo hộ sở hữu công nghiệp. Bên cạnh đó, hai địa phương hợp tác tốt trên các lĩnh vực văn hóa và du lịch; công nghệ thông tin quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật