Hướng dẫn về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố (14:25 28/11/2019)


HNP - Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU, về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 8-7-2019, của Thành ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.  

Điểm đáng chú ý trong hướng dẫn này, đó là về tiêu chuẩn, điều kiện cấp ủy viên, căn cứ tiêu chuẩn chung nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy, cấp ủy các cấp cụ thể hóa tiêu chuẩn cấp ủy viên cho phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Trong đó, đối với một số chức danh cần xem xét cụ thể theo hướng: Các đồng chí được dự kiến giới thiệu làm Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND hoặc Chủ tịch UBND; lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định, phải là người có kiến thức, am hiểu và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

Các đồng chí cấp ủy được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đồng thời, phải có trình độ, năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Các đồng chí dự kiến giới thiệu làm lãnh đạo chủ chốt (Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND) ở cấp trên, ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định, cần kinh qua lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp (trừ trường hợp là cán bộ điều động, luân chuyển). Trường hợp đặc biệt, nếu nhân sự chưa kinh qua lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp, thi cấp ủy trực tiếp quản lý cán bộ phải báo cáo về nguồn cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; đánh giá, nhận xét về phẩm chất, năng lực, uy tín đối với nhân sự và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với những đồng chí khi thực hiện quy trình công tác cán bộ chưa bảo đảm một số tiêu chuẩn, điều kiện theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW, ngày 28-12-2017, của Bộ Chính trị thì các cấp ủy phải tiến hành rà soát kỹ lưỡng, xử lý dứt điểm những vi phạm theo tinh thần Kết luận số 48-TB/TW, ngày 26-4-2019, của Ban Bí thư, Công văn số 1278-CV/TU, ngày 14-10-2019, của Ban Thường vụ Thành ủy và các quy định liên quan trước khi xem xét giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp.

Về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn và lý luận chính trị: Nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy cấp quận, huyện, thị xã; cấp ủy viên là CC, VC của các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải có bằng tốt nghiệp Đại học về chuyên môn, nghiệp vụ và bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban thường vụ cấp ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận, huyện, thị xã; nhân sự là CC, VC dự kiến ứng cử chức danh Bí thư cấp ủy các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy phải có bằng tốt nghiệp Cao cấp hoặc Cử nhân lý luận chính trị.

Về tổ chức thực hiện: Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy và hướng dẫn này, Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy khối, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy tiến hành: Xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình; quy định, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, thời gian tiến hành đại hội và phân công ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ cấp dưới.

Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó, đặc biệt chú ý đối với các chi, đảng bộ sau: Các chi, đảng bộ cơ sở được chọn Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn đang có tình hình phức tạp về an ninh, trật tự; nội bộ mất đoàn kết hoặc có vụ án, vụ việc bị điều tra, khởi tố, đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan, đến cán bộ của địa phương cơ quan, đơn vị mà dư luận, đảng viên và nhân dân quan tâm, Ban thường vụ cấp ủy cấp trên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng kết luận, xử lý dứt điểm đối với cán bộ có sai phạm, khuyết điểm. Những nơi quá khó khăn, chưa thể giải quyết dứt điểm ngay những vấn đề liên quan đến công tác nhân sự, nếu được cấp ủy cấp trên có thẩm quyền đồng ý thì tiến hành đại hội với 3 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới; việc này Ban thường vụ cấp ủy cần cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng trước khi đề xuất.

Trường hợp trong thảo luận nhân sự, nếu ý kiến của ban thường vụ cấp ủy khác với biểu quyết của cấp ủy, thì ban thường vụ cấp ủy phải báo cáo, xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy; nếu Ban Thường vụ Thành ủy có ý kiến chỉ đạo khác với biểu quyết của cấp ủy thì triệu tập hội nghị cấp ủy để thảo luận, tiếp thu, giải trình ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và hoàn chỉnh đề án nhân sự trình đại hội.

Căn cứ kết quả biểu quyết của hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác chuẩn bị nhân, sự (đăng ký thời gian duyệt nhân sự và tổ chức đại hội qua Ban Tổ chức Thành ủy và Văn phòng Thành ủy). Nội dung báo cáo phải làm rõ, phân tích kỹ những vấn đề sau đây: Cơ cấu, địa bàn, lĩnh vực công tác; cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ đổi mới cấp ủy; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số (ở các huyện cổ đông đồng bào người dân tộc thiểu số). Nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy, ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Nếu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy giới thiệu có số dư thì báo cáo cả danh sách có số dư để Ban Thường vụ Thành uỷ xem xét, cho ý kiến.

Đối với đảng bộ quận, huyện, thị xã, ngoài các nội dung trên còn đồng thời báo cáo các nội dung: Phương án kiện toàn nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 ngay sau khi kết thúc đại hội. Dự kiến nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND, lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật